Wednesday, June 21, 2017

ΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ο επιστημονικός και ο περί του ανθρώπου


Ο θετικός λόγος αναπτύσσεται μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας ως προς το απόλυτο των αποφάνσεών του, καθώς δεν μπορεί να αποδείξει την ισχύ τους στον διηνεκή βαθμό τού Είναι. Η αναπόφευκτη σχετικότητα όσων αποφαίνεται, θα μπορούσε να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια συστηματικής γνώσης του γίγνεσθαι. Βλέπουμε όμως τη γνώση να συσσωρεύεται και να εξελίσσεται σε πολλά πεδία, πατώντας πάνω σε κάποια δεδομένα.

Ο επιστημονικός λόγος που διερευνά την υλική διάσταση των πραγμάτων και τις μηχανικές σχέσεις τους, διασταυρώνει συνεχώς τις υποθέσεις του με την πραγματικότητα που εξετάζει (με πειράματα και μελέτες) για να αποδείξει την ισχύ τους. Εφόσον αποδεικνύει μια υπόθεσή του, αυτή γίνεται θέση, πάνω στην οποία θα πατήσει στη συνέχεια η γνώση του πάνω στο διερευνώμενο πεδίο, για να εξελιχθεί περαιτέρω.

Το γεγονός ότι όλα όσα λέει μπορεί να αποδειχθούν άκυρα μπρος στην αιωνιότητα του Είναι, δεν αναιρεί την «προσωρινή» ισχύ τους μέσα στα πλαίσια του γίγνεσθαι αυτού του κόσμου που ζούμε. Η ισχύς αυτή βελτιώνεται, φωτίζοντας περιοχές του κόσμου μας - είτε του μικρόκοσμου, είτε του μακρόκοσμου -, που ήταν μέχρι τώρα σκοτεινές. Έτσι έχει καταφέρει να διεισδύσει σε πολλά μυστήρια του γίγνεσθαι, έστω κι αν δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Είναι. Ούτε όμως τον απασχολεί, αφού είναι εκτός του αντικειμένου του.

Ο επιστημονικός λόγος εξετάζει μετρήσιμα μεγέθη και μόνο, αφήνοντας εκτός οτιδήποτε είναι αμέτρητο.  Γι’ αυτό η διασταύρωση των υποθέσεών του με την πραγματικότητα είναι σχετικά εύκολη, αρκεί να μπορεί να εντοπίσει ό,τι υποθέτει, ακόμη και το παραμικρό, φτιάχνοντας όλο και πιο ισχυρά μηχανήματα. Οτιδήποτε δεν μπορεί να μετρηθεί δεν αναγνωρίζεται ως διαπιστωμένος επιστημονικός λόγος. Αυτή είναι η βασική καταστατική του συνθήκη που τον δεσμεύει και τον αναγκάζει να γίνει συγκεκριμένος. Τοιουτοτρόπως γίνεται και πρακτικός, δίνοντάς μας χειροπιαστές γνώσεις, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να καλυτερεύσουμε τις υλικές συνθήκες διαβίωσής μας.

Η ζωή μας, όμως, δεν έχει μόνο την πρακτική (μετρήσιμη, ποσοτική, υλική) διάσταση, που εξετάζει ο επιστημονικός λόγος. Οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό και αναζητούν μια κάποια βεβαίωση της ζωής τους πέρα από την ποσοτική πρακτικότητα. Το πώς μπορούν να την αποκτήσουν μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας για την Αλήθεια, εξετάζεται «Όσο Πιο Απλά Γίνεται» στο σχετικό κείμενο στις συνόψεις φιλοσοφίας


Saturday, June 17, 2017

ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – ΔΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Το Είναι και το Γίγνεσθαι

Είμαστε προϊόντα του συμπαντικού γίγνεσθαι. Εμφανιστήκαμε κάποια στιγμή σαν σύνθετη μορφή ζωής ενός πλανήτη και μπορεί να εξαφανιστούμε κάποια άλλη στιγμή, μαζί με αυτόν τον πλανήτη ή μόνοι μας. Σίγουρα μόνοι μας, αν μας δούμε κατ’ άτομο, όπου γεννιόμαστε και πεθαίνουμε σαν μονάδες. Είτε, όμως, μας δούμε κατ’ άτομο είτε κατά είδος, δεν είμαστε παρά εμφανίσεις του Γίγνεσθαι, μέσα από το οποίο εκδηλώνεται το Είναι.

Το Είναι δεν θα ήταν εμφανές χωρίς το γίγνεσθαι των όντων, μέσω των οποίων αποκτά υπόσταση και εκδηλώνει την ύπαρξή του, ότι είναι κάτι.

Λέγοντας «Είναι» εννοούμε οτιδήποτε είναι κάτι, το Όλον των πραγμάτων, τον Κόσμο (ή Σύμπαν ή Άπαν), το Ον (που περιλαμβάνει κάθε ον, κάθε οντότητα). {Για να αναφερθούμε σε «Αυτό», χρησιμοποιούμε λέξεις που σημαίνουν ολότητα και ξεκινούν με κεφαλαίο, για να διακρίνονται από τις περιπτώσεις που σημαίνουν κάτι επιμέρους - λέμε «Ον» αντί «ον», «Είναι» αντί «είναι», «Αυτό» αντί «αυτό», κλπ.}

Το Είναι δεν είναι πεπερασμένο, δεν μετριέται ποσοτικά και δεν καταμερίζεται χρονικά. Καθώς περιλαμβάνει τα πάντα, είναι αμέτρητο και άχρονο, με την έννοια ότι είναι ο ίδιος ο Χρόνος και ο ίδιος ο Χώρος. Δεν περικλείεται στις διαστάσεις τους, οπότε να μπορεί να υπολογιστεί, αλλά ταυτίζεται με αυτές.

Εμείς, από την άλλη, είμαστε πεπερασμένοι. Το ίδιο είναι και κάθε τι, κάθε οντότητα. Εμείς, όπως και κάθε τι που υπάρχει, είμαστε προϊόντα του συμπαντικού γίγνεσθαι του Είναι, καθώς γίναμε αφού Αυτό πρωτοεκδηλώθηκε ως Κόσμος. (Ακόμη και να μην έχουμε μια συγκεκριμένη αρχή του Κόσμου, αλλά μια αέναη επανάληψη τού Είναι μέσα από αλλεπάλληλα σύμπαντα, εμείς και κάθε τι σε αυτό το σύμπαν που ανήκουμε, εμφανιστήκαμε μετά την παρουσία του, άρα είμαστε γεννήματά του.)

Λέγοντας «Γίγνεσθαι» εννοούμε την αλληλουχία των μορφών που παίρνει το Είναι μέσα στο χώρο και το χρόνο. Οι μορφές γεννιούνται, εξελίσσονται και πεθαίνουν εν τω Γίγνεσθαι Αυτού, το οποίο «Αυτό» μένει αναλλοίωτο και άχρονο (διαχρονικό/ αιώνιο/ αέναο), ενώ όλα αλλάζουν.

Οι μορφές εμφανίζονται στο χώρο και εξελίσσονται στο χρόνο, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το χώρο και το χρόνο, αφού αυτό που καταλαμβάνουν απαρτίζει το χώρο και η τροποποίησή τους νοηματοδοτεί το χρόνο. Ο χρόνος υπάρχει επειδή τα πράγματα αλλάζουν και ο χώρος επειδή υπάρχουν.

Το Γίγνεσθαι δεν είναι διαφορετικό από το Είναι. Δεν συνιστά μια άλλη πραγματικότητα. Το 
γίγνεσθαι είναι τρόπος, δεν είναι οντότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το Είναι εκδηλώνεται στο χώρο και στο χρόνο μέσω των μορφών που παίρνει με το Γίγνεσθαί του.


Ο λόγος του λόγου: ο Λόγος

Ο τρόπος με τον οποίο οι μορφές εμφανίζονται και εξαφανίζονται εν τω Γίγνεσθαι Αυτού φαίνεται να έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι προκαλούν την εμφάνισή τους (γέννηση), ρυθμίζουν την εξέλιξή τους, φροντίζουν την αλληλουχία τους και αποφασίζουν το όποιο πέρας τους (θάνατος).

Το γιατί υπάρχουν κανόνες και για ποιο λόγο το Γίγνεσθαι ακολουθεί αυτόν το τρόπο κι όχι έναν άλλο, μας είναι άγνωστο. Μπορούμε να μάθουμε αρκετά καλά τους κανόνες του Γίγνεσθαι μελετώντας τον κόσμο γύρω μας και εμάς τους ίδιους, όπως και να καταλάβουμε κάποιες γενικές αρχές των κανόνων, αλλά είναι αδύνατον να υπεισέλθουμε στο λόγο που αυτοί υπάρχουν και σε τι εξυπηρετούν. Θα ήταν σαν να θέλουμε να μαντέψουμε τις προθέσεις του Είναι, κάτι το οποίο είναι λογικά αδύνατον.
Πρώτον, γιατί είναι αδύνατον να έχει προθέσεις το Είναι και να αποσκοπεί σε κάτι άλλο πέρα από το να Είναι, διότι τότε θα ήταν κάτι άλλο από το να «είναι» και να του αρκεί. Το Είναι σημαίνει την απόλυτη ταυτότητα, είναι το Απόλυτο Ταυτό, το Εν. Δεν αποσκοπεί να γίνει κάτι άλλο για να ολοκληρωθεί, καθώς απαρτίζει το Όλον. Δεν απευθύνεται σε κάτι έτερον αυτού, γιατί τότε δεν θα ήταν Ταυτό. Εξ ορισμού, λοιπόν, είναι αδύνατον να έχει οποιαδήποτε πρόθεση, καθώς είναι η απόλυτη Θέση ή η θέση του Απόλυτου.
Δεύτερον, διότι και να είχε κάποια πρόθεση (που αποκλείεται «από θέση» να έχει), είναι αδύνατο για εμάς να τη μάθουμε. Θα έπρεπε να προηγηθούμε του Είναι ή να διαρκέσουμε περισσότερο από αυτό, για να διαπιστώσουμε πού αποσκοπεί, αν αποσκοπεί κάπου. Κάτι τέτοιο φυσικά αποκλείεται. Παρόλα αυτά, θέλουμε να μάθουμε το λόγο που όλα αυτά γίνονται, έτσι όπως γίνονται.

Η ανθρώπινη νόηση αναζητά, εκ φύσεως, την αιτία των πραγμάτων κι έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει πολλά μυστήρια της φύσης και του σύμπαντος, οπότε είναι φυσικό να θέλει να βρει και τον απώτατο λόγο ή ύστατο σκοπό όλων αυτών που βλέπει γύρω της. Ειδικά, όταν παρατηρώντας τον τρόπο που αρθρώνονται τα στοιχεία της φύσης, διακρίνει μια σοφία στο σχεδιασμό του γίγνεσθαι της: σαν να υπάρχει μια ασύλληπτη νόηση, η οποία τα έχει κάνει όλα τόσο σοφά, που εμείς πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί της, για να συλλάβουμε το σχέδιό της. Όμως για να το συλλάβουμε, θα πρέπει να βρούμε τις προθέσεις του Είναι, το οποίο είναι αδύνατο.

Μπορούμε να κάνουμε βέβαια υποθέσεις για το σχέδιο του Είναι, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το διαπιστώσουμε. Καμία υπόθεσή μας περί αυτού δεν μπορεί να αρθεί σε θέση, συλλαμβάνοντας τις προθέσεις του Είναι. Από την άλλη, δεν γίνεται να μην κάνουμε υποθέσεις, αφού οι κανόνες που παρατηρούμε υπαινίσσονται κάποιο σχέδιο, το οποίο προκαλεί τη σκέψη μας να το ανακαλύψει, καθώς είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να αναζητεί τον λόγο των πραγμάτων, αναμετρούμενη με το αδιανόητο.

Ο λόγος που γίνονται όλα, άρα και ο λόγος του λόγου μας, ήτοι ο Λόγος {με το λάμδα διπλασιασμένο σε κεφαλαίο}, είναι απροσπέλαστος από εμάς, διότι σε αυτόν οφείλεται η νόησή  μας. Δεν μπορούμε να πάμε πριν ή μετά από αυτόν, για να διανοηθούμε την απώτατη αιτία που σκεφτόμαστε. Ούτε όμως να παύσουμε να διανοούμαστε την απώτατη Αιτία και ύστατο Λόγο τού Γίγνεσθαι (άρα και της νόησής μας), αφού δεν μπορούμε, εκ των πραγμάτων, να απαγορεύσουμε στη σκέψη μας να αναζητά το απόλυτο (και αδιανόητο), μιας και είναι φτιαγμένη να τείνει προς Αυτό, σαν να θέλει να επιτρέψει στην πηγή της.


Η νόηση του αδιανότητου

Καθώς η σκέψη μας είναι ανεπαρκής να συλλάβει το Είναι, στο οποίο, όμως, τείνει εκ φύσεως, προκύπτει το ερώτημα πώς καλύπτεται αυτή η διαφορά.
Από τη μία έχουμε την αδιανόητη από εμάς κατάσταση του Είναι, με όλα τα συμφραζόμενά της – Απόλυτο, Άπαν, Εν, Ον, Λόγος, Απώτατο, Ύστατο, Τέλος, Αρχή, Άπειρο, Αέναο, Όλον, Σύμπαν,   Κόσμος, κλπ..-, όλα με κεφαλαίο αρχικό.
Από την άλλη έχουμε τη «μικρή» μας σκέψη, που υποθέτει όλα αυτά τα κεφαλαιώδη χωρίς να μπορεί να τα συλλάβει. Είναι σαν να ονομάζει κάτι ανύπαρκτο, αφού είναι αδύνατον να τα εντοπίσει και να τα συγκεκριμενοποιήσει, καθώς αυτά είναι ο ίδιος ο Τόπος (η απόλυτη Θέση). Παρόλα αυτά αναφέρεται σε αυτά επινοώντας έννοιες και λέξεις που να ταιριάζουν νοηματικά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς το περιεχόμενο του νοήματός τους.

Θα μπορούσαν αυτές οι αφηρημένες λέξεις να κηρυχθούν άκυρες και να αποκλειστούν από το νοήμονα διάλογο, ως παντελώς ανόητες και ανυπόστατες, αφού στερούνται περιεχομένου. Όμως ούτε αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει το ανυπόστατο στο οποίο αναφέρονται, ούτε βέβαια την υπόστασή του. Θα έπρεπε να είναι αθάνατος και να μην έχει γεννηθεί ποτέ, να ξεπερνάει, δηλαδή, τον ίδιο τον χρόνο, για να το καταφέρει.

Ακριβώς επειδή είναι θνητός και το ξέρει, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το πεπερασμένο της ύπαρξης του, που έρχεται και φεύγει, σαν να κάνει ένα πέρασμα από τη σκηνή του Κόσμου, για να παίξει σε ένα έργο του οποίου τον σκοπό αγνοεί. Θα μπορούσε να θεωρήσει ότι όλα αρχίζουν από τη στιγμή που γεννιέται ο ίδιος και τελειώνουν όταν πεθαίνει, οπότε να αδιαφορήσει για την υπόθεση του έργου και να κοιτάξει μόνο το «κομμάτι» του. Ξέρει, όμως, ότι ο Κόσμος δεν αρχίζει και τελειώνει με αυτόν, βλέπει τα σκηνικά γύρω του, τους παίχτες που φεύγουν πριν από αυτόν και αυτούς που έρχονται μετά, το παιχνίδι που γίνεται στη σκηνή. Γιατί, όμως, να ασχοληθεί με αφηρημένα νοήματα περί Είναι (ψάχνοντας την υπόθεση του έργου) και να μην παίξει έξυπνα το ρόλο του, αξιοποιώντας τις γνώσεις του από το σκηνικό γίγνεσθαι, για να βγει κερδισμένος από αυτό; Κερδισμένος όμως σε τι, αφού θα πεθάνει; Το ίδιο και τα παιδιά του και παιδιά των παιδιών του, όπως και κάθε τι, αφού όλα έρχονται και φεύγουν, σαν κάποιος αόρατος σκηνοθέτης να τα φέρνει στη σκηνή, πριν χαθούν ξανά στο σκοτάδι.
Η συνείδηση του θανάτου του κάνει τον άνθρωπο να αναρωτηθεί για κάτι πέρα από αυτόν τον ίδιο, πέρα από αυτά που ξέρει και αυτά που μπορεί να μάθει όσο ζει: να αναρωτηθεί για Αυτό, που δεν θα μπορέσει να μάθει ποτέ.

Φαίνεται σαν ο άνθρωπος να είναι εγκλωβισμένος σε ένα άλυτο δίλημμα και έναν εκ πρώτης όψεως δυισμό ανάμεσα στη φυσική και στη μεταφυσική του ανάγκη, όπου από τη μια φροντίζει για τη ζωή του και όσα μπορεί να μάθει από αυτήν, ενώ, από την άλλη νοιάζεται για Αυτό που υπάρχει πέρα από αυτήν, το οποίο δεν θα μπορέσει να μάθει ποτέ. Αυτός ο δυισμός, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γεφυρώνεται, αλλιώς θα ζούσαμε διχασμένοι, μέσα σε μια ανυπέρβλητη λογική αντίφαση.

Η λογική αντίφαση, όμως, προκύπτει από την ίδια τη νόησή μας, καθώς αυτή αναζητά το απώτατο αίτιο του γίγνεσθαι. Κανονικά, η λογική, φτάνοντας στο ύστατό σημείο της, θα έπρεπε να σταματάει, αφού από εκεί και πέρα αγγίζει το αδιανόητο και παντελώς αναπόδεικτο. Αυτό το σημείο σηματοδοτεί το τέλος της λογικής μας δυνατότητας και όμως εμείς επιμένουμε να το διανοούμαστε, κάνοντας ένα βήμα πέραν της λογικής, που μοιάζει με βήμα στο κενό.

Εφόσον η νόησή μας, μας ωθεί στο αδιανόητο, θα πρέπει να έχει και τα μέσα να το κάνει. Οι έννοιες του απόλυτου, με τις οποίες αναφερόμαστε στο Είναι, όπως Όλον, Άπαν, Ον, Εν, κλπ, είναι τα μέσα της νόησής μας, καθώς αυτή προσπαθεί να συλλάβει το αδιανόητο. Καθώς προκύπτουν αβίαστα, από την ίδια τη νόηση, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε μόνο και μόνο επειδή προεξέχουν από τη «στενή λογική» μας. Η λογική μπορεί να τα απορρίπτει, σαν αυθαίρετες νοητικές κατασκευές χωρίς αντίκρισμα στα πράγματα (καθώς τα κεφαλοποιούν στο αδιανόητο Όλο τους, μιλώντας για το Λόγο τού Είναι). ‘Όμως, εμείς για κάποιο απροσδιόριστο λόγο τα σκεφτόμαστε, άρα, πώς γεφυρώνεται το χάσμα (ή αντίθεση ή αντίφαση) ανάμεσα στον εντελώς αφηρημένο λόγο περί του Είναι και τον συγκεκριμένο λόγο της λογικής;

Τη λύση τη δίνει η νόηση που γεφυρώνει την αντίφαση με την παραγωγή ενός ενδιάμεσου λόγου, που δεν είναι ακριβώς συγκεκριμένος, ούτε ανύπαρκτος. Είναι μεν αφηρημένος και υποθετικός, αλλά είναι υπαρκτός, από την άποψη ότι έχει λέξεις που μας λένε κάτι, αν και δεν ξέρουμε ακριβώς τι λένε. Ένας λόγος που αναμφίβολα υπάρχει, αφού τον χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει, καθώς αναφέρεται στον Λόγο για τον οποίο όλα υπάρχουν, άρα κι αυτός.


Υποθετικός λόγος περί του Είναι. Θετικός λόγος περί του Γίγνεσθαι

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον υποθετικό λόγο των αφηρημένων εννοιών (που δεν επαληθεύονται από τα πράγματα) και στον θετικό λόγο των επιστημών (που επαληθεύονται από τα πράγματα) είναι ότι ο μεν υποθετικός αναφέρεται στο Είναι και ο δε θετικός στο Γίγνεσθαι.
Ο υποθετικός λόγος αναφέρεται στο πέραν των πραγμάτων αυτών καθαυτών, μιλάει για το ανάμεσα τους, για το πριν και στο μετά τους, το τώρα και το άπαν τους, για αυτό που τα συμπεριλαμβάνει όλα και τα γενικεύει στο κεφαλαίο Είναι τους.
Ο θετικός λόγος μιλάει για τα πράγματα καθαυτά και τις υφιστάμενες σχέσεις τους, από τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται ως μορφές του Είναι με το γίγνεσθαί του. Μελετάει επίσης γενικούς κανόνες του γίγνεσθαι, τους οποίους μπορεί να διαπιστώσει μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια του, χωρίς να μπορεί να βεβαιώσει την απόλυτη ισχύ τους, αφού δεν μπορεί να βγει από αυτά τα πλαίσια και να μιλήσει «θετικά» για τα πάντα.

Ο θετικός λόγος μπορεί να προσδιορίσει επιβεβαιώσιμους κανόνες και να κάνει επιτυχείς διαγνώσεις και ασφαλείς προβλέψεις μέσα σε ορισμένα χωρο-χρονικά πλαίσια, φτάνοντας ακόμη και στη διάγνωση της μορφής του σύμπαντος κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από το σημείο μηδέν της εμφάνισής του, όμως δεν μπορεί να προσπελάσει τη «μηδενική στιγμή» - αν υπάρχει τέτοια - από την οποία και μετά γεννήθηκε το σύμπαν. Έτσι, είναι προσδιορισμένος χρονικά (και χωρικά) καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο (και το χώρο) για να έχει εποπτεία του Όλου, οπότε, οι αποφάνσεις του είναι σχετικές και δεν μπορούν να επικαλεστούν την απόλυτη Αλήθεια (με το άλφα κεφαλαίο).
Επιπλέον, ο θετικός λόγος αναπτύσσεται μέσα στον χρόνο, καθώς βελτιώνει την όποια αλήθεια του, μελετώντας όλο και περισσότερο το γίγνεσθαι. Η εξέλιξή του βασίζεται σε μια συσσώρευση γνώσης, που μεταδίδεται και επεκτείνεται από διάφορες σχολές του θετικού λόγου.

Ο υποθετικός λόγος είναι ανεξάρτητος από χωρο-χρονικούς προσδιορισμούς (καθώς αναφέρεται στο άπαν) και δεν προαπαιτεί σπουδές πάνω στο γίγνεσθαι (αφού αναφέρεται στο πανταχού παρόν Είναι). Από αυτή την άποψη, είναι κτήμα του καθένα που θα σηκώσει το κεφάλι του στον ουρανό και θα αναρωτηθεί για το άπειρο σύμπαν, χωρίς να μπορεί να βγάλει κανένα θετικό συμπέρασμα.

Από τη διαφορετική σχέση τους με τον χρόνο προκύπτει ότι ο θετικός λόγος είναι προσωρινά αληθής, αλλά όχι οριστικά, ενώ, ο υποθετικός μιλάει για μια αιώνια Αλήθεια, που δεν μπορεί να ορίσει. Η σχέση μεταξύ τους θα μπορούσε να είναι συμπληρωματική, με τον θετικό λόγο να διερευνά ό,τι μπορούμε να μάθουμε από το Γίγνεσθαι και τον υποθετικό να καλύπτει το κενό που πάντα θα μας χωρίζει από τον ορισμό του Είναι.Monday, January 2, 2017

Επανατοποθέτηση... προς το χειρότερο.


Έχουμε εισέλθει στην ανθρωπόκαινο περίοδο του πλανήτη, όπου οι αλλαγές που επιτελούνται σε αυτόν προέρχονται κυρίως από τη δράση του ανθρώπου. Η γη έχει περάσει διάφορες περιόδους γεωλογικών ανακατατάξεων και κλιματικών αλλαγών στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια της. Στη διάρκεια αυτών εμφανίστηκαν διάφορες μορφές ζωής, πολλές από τις οποίες εξαφανίστηκαν για να δώσουν τη θέση τους σε άλλες. Ο homo sapiens εμφανίστηκε μόλις πριν 200.000 χρόνια και έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και να εξαπλωθεί παντού. Η δυναμική της εξάπλωσης του είναι τόσο καταλυτική που επιφέρει αλλαγές στον ίδιο τον πλανήτη.  Αυτό είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα και μάλλον πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν, παρά να την εξορκίζουμε.

Η επέκταση του ανθρώπου εις βάρος της φύσης είναι αναπόφευκτη, όσα μέτρα κι αν παρθούν για να την περιορίσουν.

Η αύξηση του πληθυσμού σε μερικά ακόμη δισεκατομμύρια, με τη συνεπαγόμενη μεγαλύτερη άντληση πόρων από την ήδη εξαντλημένη φύση δεν είναι αναστρέψιμη. Όλος αυτός ο νέος πληθυσμός, ιδίως φτωχών χωρών, θα θέλει να ζήσει όσο καλύτερα γίνεται, ακολουθώντας τα  πρότυπα των πλούσιων χωρών. Δεν θα αρκεστεί σε ένα χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, για να τηρήσει τις οικολογικές ισορροπίες. Οι πλούσιες χώρες δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν περιορισμούς, επί μακρόν, για να προστατεύσουν τη δική τους ευζωία εις βάρος των άλλων. Ούτε, βέβαια, θα δεχθούν εύκολα να μειώσουν το δικό τους επίπεδο και να μοιραστούν τον πλούτο τους. Θα προτιμήσουν, στο τέλος, να δώσουν τα μέσα στις άλλες χώρες, επενδύοντας σε αυτές, ώστε να ανέβουν οικονομικά προς αμοιβαίο όφελος, με αποτέλεσμα περαιτέρω εξάντληση της φύσης από τον άνθρωπο συνολικά. Ακόμη κι αν τα μέσα βελτιωθούν τεχνικά, ώστε να μην είναι ενεργοβόρα, δεν θα μπορέσουν να υπερκαλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αγαθών.

Οι επικλήσεις για αυτοσυγκράτηση και οι προσπάθειες για αλλαγή πολιτικής προς το οικολογικότερο είναι ανίσχυρες μπροστά στην πίεση του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού για άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Οι ισορροπίες με το περιβάλλον δεν μπορούν να κρατηθούν κάτω από τέτοια πίεση.
Η διαταραχή των ισορροπιών σε τόσο μεγάλη κλίμακα συνεπάγεται μη αναστρέψιμες αλλαγές στη ίδια τη γη. Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στο κλίμα, στη διαμόρφωση του εδάφους, στα νερά, στα κοιτάσματα, στα φυσικά αποθέματα, στη βιοποικιλότητα, κλπ, είναι φανερές παντού. Αυτές κάνουν τη γη όλο και πιο φτωχή για τον άνθρωπο, τη στιγμή που η ζήτησή του για πλούτο διαρκώς μεγαλώνει.

Η γη αλλάζει εις βάρος του ανθρώπου κάτω από το βάρος της πίεσής του.

Όσο περισσότερο ο άνθρωπος θα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τη γη για να φροντίσει τον υπεράριθμο πληθυσμό του, τόσο φτωχότερη αυτή θα γίνεται και εχθρική προς αυτόν. Αν στις επιπτώσεις στο μακρο-περιβάλλον προσθέσουμε και τις παρενέργειες της ανθρώπινης δράσης στον μικροβιακό κόσμο (όπως, μικρόβια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά), τότε, η αντεπίθεση που θα δεχτεί ο άνθρωπος από το περιβάλλον του γενικά, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Όλα αυτά είναι γνωστά και γίνονται ήδη προσπάθειες αυτοσυγκράτησης της ανθρώπινης επεκτατικότητας. Δεν θα μπορέσουν, όμως, να ανακόψουν τη πορεία της, που οδηγείται σε αναπόφευκτη σύγκρουση με το «μέτωπο» της φύσης. Πρόκειται για μαθηματική εξέλιξη, δρομολογημένη από την αρχή της ιστορίας, από τότε που ο άνθρωπος έγινε κτηνοτρόφος/γεωργός από κυνηγός/τροφοσυλλέκτης. Από τη στιγμή, δηλαδή, που η αναπαραγωγή του δεν εξαρτιόταν άμεσα από ό,τι έβρισκε έτοιμο στη φύση, αλλά μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, καλλιεργώντας τη γη και εκμεταλλευόμενος κάποια ζώα. Τώρα, όμως, πλησιάζουμε στο όριο αυτής της εξέλιξης, με τον άνθρωπο να έχει πάρει μια δυναμική ανάπτυξης που δεν μπορεί να ανακόψει, έστω κι αν βλέπει ότι τον οδηγεί σε σύγκρουση κατά μέτωπο.

Η κεκτημένη ταχύτητα της ανθρώπινης επεκτατικότητας είναι τέτοια, που τίποτε δεν μπορεί τη να σταματήσει, πέρα από το τείχος στο οποίο θα πέσει. Το πώς και πότε θα γίνει αυτό, όπως και τι θα διασωθεί, είναι το ερώτημα.

Αυτή είναι η τώρα εποχή μας και αυτό το πρόβλημα καλούμαστε εμείς οι σημερινοί να διαχειριστούμε. Εμείς, που διαθέτουμε πρωτοφανή πλούτο σε σχέση με τους παλαιότερους, και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες του πλουτισμού μας εις βάρος της φύσης.

Η εποχή μας έχει κι άλλες μεγάλες προκλήσεις, αλλά η περιβαλλοντολογική / πληθυσμιακή, που περιγράψαμε πιο πάνω, είναι η πιο κρίσιμη και η πλέον καθοριστική για την ύπαρξή μας. Πολλές από τις άλλες προκλήσεις, απορρέουν, βασικά, από αυτή.
Το μεταναστευτικό κύμα οφείλεται, εν πολλοίς, στην πληθυσμιακή πίεση και στην αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης των φτωχών στον «Δυτικό» κόσμο, ο οποίος αγωνίζεται απεγνωσμένα να διατηρήσει τα κεκτημένα του, βάζοντας φραγμούς στους απαιτητικούς, νέους πληθυσμούς, την ώρα που ο ίδιος γερνάει. 
Η γήρανση του πληθυσμού των «Δυτικών», αντί να εξισορροπηθεί με εισδοχές μεταναστών, αντιμετωπίζεται με μέτρα προώθησης της εγχώριας γεννητικότητας, με αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού στο σύνολό του.
Από την άλλη, οι ηλικιωμένοι, που ολοένα αυξάνονται (καθώς το όριο επιβίωσης μεγαλώνει), εξαντλούν περαιτέρω τα φυσικά αποθέματα, προστιθέμενοι στον διαρκώς αυξανόμενο συνολικό πληθυσμό. Επιπλέον, εξαντλούν τα διαθέσιμα οικονομικά αποθέματα, καθώς απορροφούν πόρους, χωρίς να μπορούν να συμβάλουν στην ανανέωσή τους.
Η εσωτερική κατάρρευση των γερασμένων κοινωνιών έχει αρχίσει να διαφαίνεται με την κρίση του ασφαλιστικού συστήματος και της περίθαλψης, που δεν θα αντέξει για πολύ να συντηρεί και να φροντίζει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανενεργού πληθυσμού.
Ούτε μπορούμε, όμως, να απαλλαχτούμε από τους γέρους γονείς μας, ούτε από τα μωρά μας, για να λύσουμε το πρόβλημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν απάνθρωπο.

Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ανθρώπινη φύση μας, για να σωθούμε από αυτή.

Η ανθρωπιά δεν μας επιτρέπει ούτε να βυθίζουμε τα πλοία των μεταναστών, αλλά σπεύδουμε να τους σώσουμε όταν βυθίζονται. Είναι, όμως, και ανθρώπινο να ανησυχούμε με την προοπτική της μαζικής εισροής τους. Ούτε αυτοί, πάντως, μπορούν να σταματήσουν την απεγνωσμένη τους προσπάθεια να μεταναστεύσουν,  για να γλυτώσουν από τους «καταραμένους» τόπους τους. Μοιάζει για αδιέξοδο.

Ο μέσος «δυτικός» πολίτης αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο. Το αίσθημα ανημποριάς και ανασφάλειάς του επιτείνεται από την αυξανόμενη εγκληματικότητα, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τη γενικότερη ρευστότητα των κοινωνιών εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης.

Η αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει τον μέσο πολίτη, τον στρέφει σε λαϊκίστικες, δήθεν «αντισυστημικές», αλλά στην ουσία, κρυπτοφασιστικές πολιτικές επιλογές, που απειλούν με τον ανορθολογισμό τους την έλλογη διαχείριση των προκλήσεων.

Η νίκη του Τραμπ, η άνοδος των ακροδεξιών στην Ευρώπη, το brexit, η επικράτηση λαϊκιστών σε χώρες σε κρίση (όπως η Ελλάδα), η σουλτανοποίηση της Τουρκίας με τον Ερντογάν και η τσαροποίηση της Ρωσίας με τον Πούτιν, είναι δείγματα ανορθολογικής αντιμετώπισης των προκλήσεων στην εποχή που ζούμε. Αν σε αυτά προστεθεί ο τζιχαντισμός, που είναι η πια ακραία μορφή αντίδρασης στην παγκοσμιοποίηση, έχουμε την εικόνα ενός κόσμου σε παραλογισμό.
Η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη αν οι «μεγάλες δυνάμεις», έχοντας άφρονους ηγέτες, οδηγηθούν σε ανοιχτή σύγκρουση για τον έλεγχο των ολοένα μειούμενων φυσικών πόρων, χρησιμοποιώντας το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Κάτι  τέτοιο θα επιτάχυνε δραματικά τις αλλαγές της ανθρωποκαίνου περιόδου, καθιστώντας μεγάλες εκτάσεις  της γης ακατοίκητες.

Η γεωγραφία του πλανήτη θα αλλάξει για τον άνθρωπο, ούτως ή άλλως. Πολλές κατοικήσιμες εκτάσεις θα χαθούν, όπως προβλέπεται, από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θάλασσας. Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να αποσυρθούν στα ενδότερα, να πάνε στα ορεινά, να κινηθούν προς τους πόλους ή τις στέπες ή ακόμη και τις ερήμους.  Μέρη που ως τώρα ήταν απρόσιτα θα πρέπει να γίνουν κατοικήσιμα από τον άνθρωπο, κάτι που μάλλον θα το καταφέρει.

Ο άνθρωπος έχει επιτύχει πολλά ως τώρα, και με τα εξελιγμένα τεχνολογικά του μέσα θα μπορέσει να διασώσει ένα μέρος του πληθυσμού του στην ίδια τη γη, πριν καταφύγει πιθανόν στο διάστημα.  Η γη, ακόμη και στα πλέον απρόσιτα μέρη της, παραμένει περισσότερο φιλόξενη από οποιοδήποτε γνωστό πλανήτη.

Οι αλλαγές της ανθρωποκαίνου δεν προβλέπεται να είναι τέτοιες που να μας αποδεκατίσουν. Απλά, η γεωγραφία δεν θα είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ούτε εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε όπως τώρα.

Οι ανατροπές στις κοινωνίες μας θα είναι «επαναστατικές», μόνο που δεν θα τις φέρει κάποιο επαναστατικό κίνημα, αλλά η κατάρρευση του συστήματος από τα ίδια τα αδιέξοδά του.
Το σύστημα, ως το σύνθετο πλέγμα συγκρότησης των κοινωνιών μας, δεν αλλάζει με αντικαπιταλιστικές εφόδους γιατί δεν είναι ο καπιταλισμός που το κατευθύνει, αλλά η επεκτατική δυναμική του ίδιου του ανθρώπου. Απλά, η καπιταλιστική επεκτατικότητα εκμεταλλεύεται αυτή τη δυναμική και επιταχύνει τις «μοιραίες» εξελίξεις, ωθώντας το σύστημα σε ακόμη μεγαλύτερες ανισορροπίες (ανισορροπίες τόσο με τη φύση όσο και μεταξύ των ανθρώπων - καθώς η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών μεγαλώνει).

Οι καπιταλιστικές ανισορροπίες θα διορθωθούν, μάλλον, με τη μαθηματική κατάρρευση του  συστήματος (την οποία επιταχύνουν),  παρά από κάποια εσωτερική διόρθωσή του - από κάποια επαναστατική κριτική του ή από τον έγκαιρο αυτοέλεγχό του.

Από τη μια, ο αυτοέλεγχος του καπιταλισμού, με τους διάφορους πανεπιστημιακούς συμβούλους, αναιρείται από την εγγενή τάση του για μεγαλύτερο κέρδος, την οποία υποχρεούνται να σεβαστούν οι περισσότεροι σύμβουλοι προκειμένου να αμειφτούν.
Από την άλλη, η επαναστατική κριτική δεν είναι ικανή να σχηματίσει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, διότι είτε ως αριστερή κριτική πάσχει από παραδοσιακές ιδεοληψίες είτε ως αναρχική πάσχει από μονιστικές ψευδαισθήσεις.
Ούτε μια πιο ρεαλιστική, μεταρρυθμιστική πολιτική (σοσιαλδημοκρατικού τύπου, ας πούμε) μπορεί να επιφέρει τις δραστικές αλλαγές που χρειάζονται. Οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις αναγκάζονται να διαχειριστούν μάλλον τις ανισορροπίες του καπιταλισμού, παρά να τον αλλάξουν, καθώς η εξάπλωσή του ξεπερνάει τις δυνατότητες των επιμέρους κρατών.
Τα οικολογικά κινήματα που είναι πιο κοντά στο να συλλάβουν ένα παγκόσμιο σχέδιο, είναι απίθανο να συσπειρώσουν τα έθνη σε μια παγκόσμια κυβέρνηση οικουμενικής σωτηρίας, τη στιγμή που ο εθνικισμός επανέρχεται δριμύτερος (θέτοντας σε κίνδυνο ενώσεις κρατών όπως η ΕΕ).
Σύμφωνα με όλα τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται πρακτικά αδύνατο να γίνει κάτι δραστικό που θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Αργά ή γρήγορα, αυτή θα οδηγήσει στην κατάρρευση. Μπορεί να μην είναι θέμα των επόμενων 10ετιών, αλλά να πάρει περισσότερο χρόνο, όσο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Αυτό, όμως, δεν θα αποτρέψει τη συρρίκνωση που θα ακολουθήσει. Πρόκειται για μια πρόβλεψη στην οποία θα συμφωνήσουν σήμερα οι περισσότεροι, ακόμη και οι πλέον αισιόδοξοι.

Το μέλλον δεν είναι το φωτεινό αύριο που υποσχόταν η επιστημονική αφύπνιση από την Αναγέννηση και μετά. Το μέλλον είναι σκοτεινό, χωρίς πολλά περιθώρια για αισιοδοξία.
Μπροστά σε αυτήν την καταδικασμένη προοπτική φαντάζει μάταιο ακόμη και στους πιο εμπνευσμένους και μαχητικούς να αγωνιστούν για μια αλλαγή πορείας της ανθρωπότητας. Φαίνεται ότι αυτή θα συμβεί εκ των πραγμάτων, με τρόπο καταστροφικό για εμάς, όπου, αφού χαθεί ένα μέρος του πληθυσμού, είτε από άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είτε από έμμεσες, θα έχουμε περιοριστεί όσο μας επιτρέπεται μέσα στα νέα όρια του κόσμου.

Η αντικειμενική αδυναμία αλλαγής του συστήματος ενώπιον της αριθμητικής υπεροχής μαζικών φαινομένων, συνεπικουρούμενη από την κοινωνικοπολιτική μας αδυναμία, επιτείνεται από τη μαζοποίηση της κουλτούρας σε όλες τις κοινωνικές συνιστώσες (στον πολιτισμό, στην επικοινωνία, στην κατανάλωση, στα έθη, κλπ.), που δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπάθειες ποιοτικών αλλαγών στην κοινωνία.

Μέχρι στιγμής φαίνεται να κρατιέται μια κάποια ισορροπία, όπου τα ποιοτικά ζητούμενα παραμένουν ενεργά, παρά την πίεση της μάζας. Μπορεί να μην είναι αυτά που ηγούνται των εξελίξεων, καθώς αυτές κατευθύνονται από το υπεράριθμο πλήθος και την υπεροχή του ποσοτικού παράγοντα πάνω στον ποιοτικό, αλλά υπάρχουν, τουλάχιστον, σαν αντίθεση σε αυτές.

Η αντίθεση στη μαζοποίηση, σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, καταφέρνει και γίνεται θέση, παράγοντας συνθέσεις μορφών που εμπλουτίζουν ποιοτικά τη ζωή μας. Ακόμη, όμως, και ως σκέτη αντίθεση λειτουργεί ως ανάχωμα στη μαζικότητα και καθυστερεί τις εξελίξεις, έτσι που κερδίζεται χρόνος. Χρόνος για να ζήσουμε όσο πιο ποιοτικά μπορούμε εμείς οι ζωντανοί και οι αμέσως επόμενοι από εμάς.
Όταν, όμως, σπάσουν τα φράγματα από την πίεση της μάζας, τότε, όσοι αναζητούν το ποιοτικό δεν θα μπορούν να κάνουν και πολλά. Η ατζέντα τους θα αλλάξει στο «σώζων εαυτόν» αναγκαστικά. Θα γίνουν όπως όλοι, που θα τρέχουν να σωθούν. Ο συνεπαγόμενος ολοκληρωτισμός θα θάψει την όποια διαφορετικότητα στη λάσπη της ομογενοποιημένης μάζας.
Αργότερα, αυτοί που θα διασωθούν μπορεί να ψάξουν στα ιζήματα της εποχής μας και να ανακαλύψουν τις διαμορφώσεις που παρήχθησαν από όσους προσπάθησαν να ζήσουν όσο πιο ποιοτικά γινόταν. Τα ίχνη των σημερινών προσπαθειών που θα έχουν διασωθεί, μπορεί να δώσουν στους επόμενους τα πατήματα να συνεχίσουν την προσπάθεια, να προχωρήσουν από εκεί και πέρα, σε ένα δικό τους δρόμο, στον κόσμο που θα έχει προκύψει μετά τη «διόρθωση».
Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να προσπαθούμε το καλύτερο, παρόλες τις σίγουρες προβλέψεις «πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κ οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε».