Wednesday, June 21, 2017

ΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ο επιστημονικός και ο περί του ανθρώπου


Ο θετικός λόγος αναπτύσσεται μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας ως προς το απόλυτο των αποφάνσεών του, καθώς δεν μπορεί να αποδείξει την ισχύ τους στον διηνεκή βαθμό τού Είναι. Η αναπόφευκτη σχετικότητα όσων αποφαίνεται, θα μπορούσε να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια συστηματικής γνώσης του γίγνεσθαι. Βλέπουμε όμως τη γνώση να συσσωρεύεται και να εξελίσσεται σε πολλά πεδία, πατώντας πάνω σε κάποια δεδομένα.

Ο επιστημονικός λόγος που διερευνά την υλική διάσταση των πραγμάτων και τις μηχανικές σχέσεις τους, διασταυρώνει συνεχώς τις υποθέσεις του με την πραγματικότητα που εξετάζει (με πειράματα και μελέτες) για να αποδείξει την ισχύ τους. Εφόσον αποδεικνύει μια υπόθεσή του, αυτή γίνεται θέση, πάνω στην οποία θα πατήσει στη συνέχεια η γνώση του πάνω στο διερευνώμενο πεδίο, για να εξελιχθεί περαιτέρω.

Το γεγονός ότι όλα όσα λέει μπορεί να αποδειχθούν άκυρα μπρος στην αιωνιότητα του Είναι, δεν αναιρεί την «προσωρινή» ισχύ τους μέσα στα πλαίσια του γίγνεσθαι αυτού του κόσμου που ζούμε. Η ισχύς αυτή βελτιώνεται, φωτίζοντας περιοχές του κόσμου μας - είτε του μικρόκοσμου, είτε του μακρόκοσμου -, που ήταν μέχρι τώρα σκοτεινές. Έτσι έχει καταφέρει να διεισδύσει σε πολλά μυστήρια του γίγνεσθαι, έστω κι αν δεν μπορεί να λύσει το μυστήριο του Είναι. Ούτε όμως τον απασχολεί, αφού είναι εκτός του αντικειμένου του.

Ο επιστημονικός λόγος εξετάζει μετρήσιμα μεγέθη και μόνο, αφήνοντας εκτός οτιδήποτε είναι αμέτρητο.  Γι’ αυτό η διασταύρωση των υποθέσεών του με την πραγματικότητα είναι σχετικά εύκολη, αρκεί να μπορεί να εντοπίσει ό,τι υποθέτει, ακόμη και το παραμικρό, φτιάχνοντας όλο και πιο ισχυρά μηχανήματα. Οτιδήποτε δεν μπορεί να μετρηθεί δεν αναγνωρίζεται ως διαπιστωμένος επιστημονικός λόγος. Αυτή είναι η βασική καταστατική του συνθήκη που τον δεσμεύει και τον αναγκάζει να γίνει συγκεκριμένος. Τοιουτοτρόπως γίνεται και πρακτικός, δίνοντάς μας χειροπιαστές γνώσεις, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να καλυτερεύσουμε τις υλικές συνθήκες διαβίωσής μας.

Η ζωή μας, όμως, δεν έχει μόνο την πρακτική (μετρήσιμη, ποσοτική, υλική) διάσταση, που εξετάζει ο επιστημονικός λόγος. Οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό και αναζητούν μια κάποια βεβαίωση της ζωής τους πέρα από την ποσοτική πρακτικότητα. Το πώς μπορούν να την αποκτήσουν μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας για την Αλήθεια, εξετάζεται «Όσο Πιο Απλά Γίνεται» στο σχετικό κείμενο στις συνόψεις φιλοσοφίας


Saturday, June 17, 2017

ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – ΔΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Το Είναι και το Γίγνεσθαι

Είμαστε προϊόντα του συμπαντικού γίγνεσθαι. Εμφανιστήκαμε κάποια στιγμή σαν σύνθετη μορφή ζωής ενός πλανήτη και μπορεί να εξαφανιστούμε κάποια άλλη στιγμή, μαζί με αυτόν τον πλανήτη ή μόνοι μας. Σίγουρα μόνοι μας, αν μας δούμε κατ’ άτομο, όπου γεννιόμαστε και πεθαίνουμε σαν μονάδες. Είτε, όμως, μας δούμε κατ’ άτομο είτε κατά είδος, δεν είμαστε παρά εμφανίσεις του Γίγνεσθαι, μέσα από το οποίο εκδηλώνεται το Είναι.

Το Είναι δεν θα ήταν εμφανές χωρίς το γίγνεσθαι των όντων, μέσω των οποίων αποκτά υπόσταση και εκδηλώνει την ύπαρξή του, ότι είναι κάτι.

Λέγοντας «Είναι» εννοούμε οτιδήποτε είναι κάτι, το Όλον των πραγμάτων, τον Κόσμο (ή Σύμπαν ή Άπαν), το Ον (που περιλαμβάνει κάθε ον, κάθε οντότητα). {Για να αναφερθούμε σε «Αυτό», χρησιμοποιούμε λέξεις που σημαίνουν ολότητα και ξεκινούν με κεφαλαίο, για να διακρίνονται από τις περιπτώσεις που σημαίνουν κάτι επιμέρους - λέμε «Ον» αντί «ον», «Είναι» αντί «είναι», «Αυτό» αντί «αυτό», κλπ.}

Το Είναι δεν είναι πεπερασμένο, δεν μετριέται ποσοτικά και δεν καταμερίζεται χρονικά. Καθώς περιλαμβάνει τα πάντα, είναι αμέτρητο και άχρονο, με την έννοια ότι είναι ο ίδιος ο Χρόνος και ο ίδιος ο Χώρος. Δεν περικλείεται στις διαστάσεις τους, οπότε να μπορεί να υπολογιστεί, αλλά ταυτίζεται με αυτές.

Εμείς, από την άλλη, είμαστε πεπερασμένοι. Το ίδιο είναι και κάθε τι, κάθε οντότητα. Εμείς, όπως και κάθε τι που υπάρχει, είμαστε προϊόντα του συμπαντικού γίγνεσθαι του Είναι, καθώς γίναμε αφού Αυτό πρωτοεκδηλώθηκε ως Κόσμος. (Ακόμη και να μην έχουμε μια συγκεκριμένη αρχή του Κόσμου, αλλά μια αέναη επανάληψη τού Είναι μέσα από αλλεπάλληλα σύμπαντα, εμείς και κάθε τι σε αυτό το σύμπαν που ανήκουμε, εμφανιστήκαμε μετά την παρουσία του, άρα είμαστε γεννήματά του.)

Λέγοντας «Γίγνεσθαι» εννοούμε την αλληλουχία των μορφών που παίρνει το Είναι μέσα στο χώρο και το χρόνο. Οι μορφές γεννιούνται, εξελίσσονται και πεθαίνουν εν τω Γίγνεσθαι Αυτού, το οποίο «Αυτό» μένει αναλλοίωτο και άχρονο (διαχρονικό/ αιώνιο/ αέναο), ενώ όλα αλλάζουν.

Οι μορφές εμφανίζονται στο χώρο και εξελίσσονται στο χρόνο, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το χώρο και το χρόνο, αφού αυτό που καταλαμβάνουν απαρτίζει το χώρο και η τροποποίησή τους νοηματοδοτεί το χρόνο. Ο χρόνος υπάρχει επειδή τα πράγματα αλλάζουν και ο χώρος επειδή υπάρχουν.

Το Γίγνεσθαι δεν είναι διαφορετικό από το Είναι. Δεν συνιστά μια άλλη πραγματικότητα. Το 
γίγνεσθαι είναι τρόπος, δεν είναι οντότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το Είναι εκδηλώνεται στο χώρο και στο χρόνο μέσω των μορφών που παίρνει με το Γίγνεσθαί του.


Ο λόγος του λόγου: ο Λόγος

Ο τρόπος με τον οποίο οι μορφές εμφανίζονται και εξαφανίζονται εν τω Γίγνεσθαι Αυτού φαίνεται να έχει κάποιους κανόνες, οι οποίοι προκαλούν την εμφάνισή τους (γέννηση), ρυθμίζουν την εξέλιξή τους, φροντίζουν την αλληλουχία τους και αποφασίζουν το όποιο πέρας τους (θάνατος).

Το γιατί υπάρχουν κανόνες και για ποιο λόγο το Γίγνεσθαι ακολουθεί αυτόν το τρόπο κι όχι έναν άλλο, μας είναι άγνωστο. Μπορούμε να μάθουμε αρκετά καλά τους κανόνες του Γίγνεσθαι μελετώντας τον κόσμο γύρω μας και εμάς τους ίδιους, όπως και να καταλάβουμε κάποιες γενικές αρχές των κανόνων, αλλά είναι αδύνατον να υπεισέλθουμε στο λόγο που αυτοί υπάρχουν και σε τι εξυπηρετούν. Θα ήταν σαν να θέλουμε να μαντέψουμε τις προθέσεις του Είναι, κάτι το οποίο είναι λογικά αδύνατον.
Πρώτον, γιατί είναι αδύνατον να έχει προθέσεις το Είναι και να αποσκοπεί σε κάτι άλλο πέρα από το να Είναι, διότι τότε θα ήταν κάτι άλλο από το να «είναι» και να του αρκεί. Το Είναι σημαίνει την απόλυτη ταυτότητα, είναι το Απόλυτο Ταυτό, το Εν. Δεν αποσκοπεί να γίνει κάτι άλλο για να ολοκληρωθεί, καθώς απαρτίζει το Όλον. Δεν απευθύνεται σε κάτι έτερον αυτού, γιατί τότε δεν θα ήταν Ταυτό. Εξ ορισμού, λοιπόν, είναι αδύνατον να έχει οποιαδήποτε πρόθεση, καθώς είναι η απόλυτη Θέση ή η θέση του Απόλυτου.
Δεύτερον, διότι και να είχε κάποια πρόθεση (που αποκλείεται «από θέση» να έχει), είναι αδύνατο για εμάς να τη μάθουμε. Θα έπρεπε να προηγηθούμε του Είναι ή να διαρκέσουμε περισσότερο από αυτό, για να διαπιστώσουμε πού αποσκοπεί, αν αποσκοπεί κάπου. Κάτι τέτοιο φυσικά αποκλείεται. Παρόλα αυτά, θέλουμε να μάθουμε το λόγο που όλα αυτά γίνονται, έτσι όπως γίνονται.

Η ανθρώπινη νόηση αναζητά, εκ φύσεως, την αιτία των πραγμάτων κι έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει πολλά μυστήρια της φύσης και του σύμπαντος, οπότε είναι φυσικό να θέλει να βρει και τον απώτατο λόγο ή ύστατο σκοπό όλων αυτών που βλέπει γύρω της. Ειδικά, όταν παρατηρώντας τον τρόπο που αρθρώνονται τα στοιχεία της φύσης, διακρίνει μια σοφία στο σχεδιασμό του γίγνεσθαι της: σαν να υπάρχει μια ασύλληπτη νόηση, η οποία τα έχει κάνει όλα τόσο σοφά, που εμείς πρέπει να έρθουμε σε επαφή μαζί της, για να συλλάβουμε το σχέδιό της. Όμως για να το συλλάβουμε, θα πρέπει να βρούμε τις προθέσεις του Είναι, το οποίο είναι αδύνατο.

Μπορούμε να κάνουμε βέβαια υποθέσεις για το σχέδιο του Είναι, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το διαπιστώσουμε. Καμία υπόθεσή μας περί αυτού δεν μπορεί να αρθεί σε θέση, συλλαμβάνοντας τις προθέσεις του Είναι. Από την άλλη, δεν γίνεται να μην κάνουμε υποθέσεις, αφού οι κανόνες που παρατηρούμε υπαινίσσονται κάποιο σχέδιο, το οποίο προκαλεί τη σκέψη μας να το ανακαλύψει, καθώς είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να αναζητεί τον λόγο των πραγμάτων, αναμετρούμενη με το αδιανόητο.

Ο λόγος που γίνονται όλα, άρα και ο λόγος του λόγου μας, ήτοι ο Λόγος {με το λάμδα διπλασιασμένο σε κεφαλαίο}, είναι απροσπέλαστος από εμάς, διότι σε αυτόν οφείλεται η νόησή  μας. Δεν μπορούμε να πάμε πριν ή μετά από αυτόν, για να διανοηθούμε την απώτατη αιτία που σκεφτόμαστε. Ούτε όμως να παύσουμε να διανοούμαστε την απώτατη Αιτία και ύστατο Λόγο τού Γίγνεσθαι (άρα και της νόησής μας), αφού δεν μπορούμε, εκ των πραγμάτων, να απαγορεύσουμε στη σκέψη μας να αναζητά το απόλυτο (και αδιανόητο), μιας και είναι φτιαγμένη να τείνει προς Αυτό, σαν να θέλει να επιτρέψει στην πηγή της.


Η νόηση του αδιανότητου

Καθώς η σκέψη μας είναι ανεπαρκής να συλλάβει το Είναι, στο οποίο, όμως, τείνει εκ φύσεως, προκύπτει το ερώτημα πώς καλύπτεται αυτή η διαφορά.
Από τη μία έχουμε την αδιανόητη από εμάς κατάσταση του Είναι, με όλα τα συμφραζόμενά της – Απόλυτο, Άπαν, Εν, Ον, Λόγος, Απώτατο, Ύστατο, Τέλος, Αρχή, Άπειρο, Αέναο, Όλον, Σύμπαν,   Κόσμος, κλπ..-, όλα με κεφαλαίο αρχικό.
Από την άλλη έχουμε τη «μικρή» μας σκέψη, που υποθέτει όλα αυτά τα κεφαλαιώδη χωρίς να μπορεί να τα συλλάβει. Είναι σαν να ονομάζει κάτι ανύπαρκτο, αφού είναι αδύνατον να τα εντοπίσει και να τα συγκεκριμενοποιήσει, καθώς αυτά είναι ο ίδιος ο Τόπος (η απόλυτη Θέση). Παρόλα αυτά αναφέρεται σε αυτά επινοώντας έννοιες και λέξεις που να ταιριάζουν νοηματικά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς το περιεχόμενο του νοήματός τους.

Θα μπορούσαν αυτές οι αφηρημένες λέξεις να κηρυχθούν άκυρες και να αποκλειστούν από το νοήμονα διάλογο, ως παντελώς ανόητες και ανυπόστατες, αφού στερούνται περιεχομένου. Όμως ούτε αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει το ανυπόστατο στο οποίο αναφέρονται, ούτε βέβαια την υπόστασή του. Θα έπρεπε να είναι αθάνατος και να μην έχει γεννηθεί ποτέ, να ξεπερνάει, δηλαδή, τον ίδιο τον χρόνο, για να το καταφέρει.

Ακριβώς επειδή είναι θνητός και το ξέρει, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το πεπερασμένο της ύπαρξης του, που έρχεται και φεύγει, σαν να κάνει ένα πέρασμα από τη σκηνή του Κόσμου, για να παίξει σε ένα έργο του οποίου τον σκοπό αγνοεί. Θα μπορούσε να θεωρήσει ότι όλα αρχίζουν από τη στιγμή που γεννιέται ο ίδιος και τελειώνουν όταν πεθαίνει, οπότε να αδιαφορήσει για την υπόθεση του έργου και να κοιτάξει μόνο το «κομμάτι» του. Ξέρει, όμως, ότι ο Κόσμος δεν αρχίζει και τελειώνει με αυτόν, βλέπει τα σκηνικά γύρω του, τους παίχτες που φεύγουν πριν από αυτόν και αυτούς που έρχονται μετά, το παιχνίδι που γίνεται στη σκηνή. Γιατί, όμως, να ασχοληθεί με αφηρημένα νοήματα περί Είναι (ψάχνοντας την υπόθεση του έργου) και να μην παίξει έξυπνα το ρόλο του, αξιοποιώντας τις γνώσεις του από το σκηνικό γίγνεσθαι, για να βγει κερδισμένος από αυτό; Κερδισμένος όμως σε τι, αφού θα πεθάνει; Το ίδιο και τα παιδιά του και παιδιά των παιδιών του, όπως και κάθε τι, αφού όλα έρχονται και φεύγουν, σαν κάποιος αόρατος σκηνοθέτης να τα φέρνει στη σκηνή, πριν χαθούν ξανά στο σκοτάδι.
Η συνείδηση του θανάτου του κάνει τον άνθρωπο να αναρωτηθεί για κάτι πέρα από αυτόν τον ίδιο, πέρα από αυτά που ξέρει και αυτά που μπορεί να μάθει όσο ζει: να αναρωτηθεί για Αυτό, που δεν θα μπορέσει να μάθει ποτέ.

Φαίνεται σαν ο άνθρωπος να είναι εγκλωβισμένος σε ένα άλυτο δίλημμα και έναν εκ πρώτης όψεως δυισμό ανάμεσα στη φυσική και στη μεταφυσική του ανάγκη, όπου από τη μια φροντίζει για τη ζωή του και όσα μπορεί να μάθει από αυτήν, ενώ, από την άλλη νοιάζεται για Αυτό που υπάρχει πέρα από αυτήν, το οποίο δεν θα μπορέσει να μάθει ποτέ. Αυτός ο δυισμός, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γεφυρώνεται, αλλιώς θα ζούσαμε διχασμένοι, μέσα σε μια ανυπέρβλητη λογική αντίφαση.

Η λογική αντίφαση, όμως, προκύπτει από την ίδια τη νόησή μας, καθώς αυτή αναζητά το απώτατο αίτιο του γίγνεσθαι. Κανονικά, η λογική, φτάνοντας στο ύστατό σημείο της, θα έπρεπε να σταματάει, αφού από εκεί και πέρα αγγίζει το αδιανόητο και παντελώς αναπόδεικτο. Αυτό το σημείο σηματοδοτεί το τέλος της λογικής μας δυνατότητας και όμως εμείς επιμένουμε να το διανοούμαστε, κάνοντας ένα βήμα πέραν της λογικής, που μοιάζει με βήμα στο κενό.

Εφόσον η νόησή μας, μας ωθεί στο αδιανόητο, θα πρέπει να έχει και τα μέσα να το κάνει. Οι έννοιες του απόλυτου, με τις οποίες αναφερόμαστε στο Είναι, όπως Όλον, Άπαν, Ον, Εν, κλπ, είναι τα μέσα της νόησής μας, καθώς αυτή προσπαθεί να συλλάβει το αδιανόητο. Καθώς προκύπτουν αβίαστα, από την ίδια τη νόηση, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε μόνο και μόνο επειδή προεξέχουν από τη «στενή λογική» μας. Η λογική μπορεί να τα απορρίπτει, σαν αυθαίρετες νοητικές κατασκευές χωρίς αντίκρισμα στα πράγματα (καθώς τα κεφαλοποιούν στο αδιανόητο Όλο τους, μιλώντας για το Λόγο τού Είναι). ‘Όμως, εμείς για κάποιο απροσδιόριστο λόγο τα σκεφτόμαστε, άρα, πώς γεφυρώνεται το χάσμα (ή αντίθεση ή αντίφαση) ανάμεσα στον εντελώς αφηρημένο λόγο περί του Είναι και τον συγκεκριμένο λόγο της λογικής;

Τη λύση τη δίνει η νόηση που γεφυρώνει την αντίφαση με την παραγωγή ενός ενδιάμεσου λόγου, που δεν είναι ακριβώς συγκεκριμένος, ούτε ανύπαρκτος. Είναι μεν αφηρημένος και υποθετικός, αλλά είναι υπαρκτός, από την άποψη ότι έχει λέξεις που μας λένε κάτι, αν και δεν ξέρουμε ακριβώς τι λένε. Ένας λόγος που αναμφίβολα υπάρχει, αφού τον χρησιμοποιούμε, αλλά δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει, καθώς αναφέρεται στον Λόγο για τον οποίο όλα υπάρχουν, άρα κι αυτός.


Υποθετικός λόγος περί του Είναι. Θετικός λόγος περί του Γίγνεσθαι

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον υποθετικό λόγο των αφηρημένων εννοιών (που δεν επαληθεύονται από τα πράγματα) και στον θετικό λόγο των επιστημών (που επαληθεύονται από τα πράγματα) είναι ότι ο μεν υποθετικός αναφέρεται στο Είναι και ο δε θετικός στο Γίγνεσθαι.
Ο υποθετικός λόγος αναφέρεται στο πέραν των πραγμάτων αυτών καθαυτών, μιλάει για το ανάμεσα τους, για το πριν και στο μετά τους, το τώρα και το άπαν τους, για αυτό που τα συμπεριλαμβάνει όλα και τα γενικεύει στο κεφαλαίο Είναι τους.
Ο θετικός λόγος μιλάει για τα πράγματα καθαυτά και τις υφιστάμενες σχέσεις τους, από τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται ως μορφές του Είναι με το γίγνεσθαί του. Μελετάει επίσης γενικούς κανόνες του γίγνεσθαι, τους οποίους μπορεί να διαπιστώσει μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια του, χωρίς να μπορεί να βεβαιώσει την απόλυτη ισχύ τους, αφού δεν μπορεί να βγει από αυτά τα πλαίσια και να μιλήσει «θετικά» για τα πάντα.

Ο θετικός λόγος μπορεί να προσδιορίσει επιβεβαιώσιμους κανόνες και να κάνει επιτυχείς διαγνώσεις και ασφαλείς προβλέψεις μέσα σε ορισμένα χωρο-χρονικά πλαίσια, φτάνοντας ακόμη και στη διάγνωση της μορφής του σύμπαντος κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από το σημείο μηδέν της εμφάνισής του, όμως δεν μπορεί να προσπελάσει τη «μηδενική στιγμή» - αν υπάρχει τέτοια - από την οποία και μετά γεννήθηκε το σύμπαν. Έτσι, είναι προσδιορισμένος χρονικά (και χωρικά) καθώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο (και το χώρο) για να έχει εποπτεία του Όλου, οπότε, οι αποφάνσεις του είναι σχετικές και δεν μπορούν να επικαλεστούν την απόλυτη Αλήθεια (με το άλφα κεφαλαίο).
Επιπλέον, ο θετικός λόγος αναπτύσσεται μέσα στον χρόνο, καθώς βελτιώνει την όποια αλήθεια του, μελετώντας όλο και περισσότερο το γίγνεσθαι. Η εξέλιξή του βασίζεται σε μια συσσώρευση γνώσης, που μεταδίδεται και επεκτείνεται από διάφορες σχολές του θετικού λόγου.

Ο υποθετικός λόγος είναι ανεξάρτητος από χωρο-χρονικούς προσδιορισμούς (καθώς αναφέρεται στο άπαν) και δεν προαπαιτεί σπουδές πάνω στο γίγνεσθαι (αφού αναφέρεται στο πανταχού παρόν Είναι). Από αυτή την άποψη, είναι κτήμα του καθένα που θα σηκώσει το κεφάλι του στον ουρανό και θα αναρωτηθεί για το άπειρο σύμπαν, χωρίς να μπορεί να βγάλει κανένα θετικό συμπέρασμα.

Από τη διαφορετική σχέση τους με τον χρόνο προκύπτει ότι ο θετικός λόγος είναι προσωρινά αληθής, αλλά όχι οριστικά, ενώ, ο υποθετικός μιλάει για μια αιώνια Αλήθεια, που δεν μπορεί να ορίσει. Η σχέση μεταξύ τους θα μπορούσε να είναι συμπληρωματική, με τον θετικό λόγο να διερευνά ό,τι μπορούμε να μάθουμε από το Γίγνεσθαι και τον υποθετικό να καλύπτει το κενό που πάντα θα μας χωρίζει από τον ορισμό του Είναι.Monday, January 2, 2017

Επανατοποθέτηση... προς το χειρότερο.


Έχουμε εισέλθει στην ανθρωπόκαινο περίοδο του πλανήτη, όπου οι αλλαγές που επιτελούνται σε αυτόν προέρχονται κυρίως από τη δράση του ανθρώπου. Η γη έχει περάσει διάφορες περιόδους γεωλογικών ανακατατάξεων και κλιματικών αλλαγών στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια της. Στη διάρκεια αυτών εμφανίστηκαν διάφορες μορφές ζωής, πολλές από τις οποίες εξαφανίστηκαν για να δώσουν τη θέση τους σε άλλες. Ο homo sapiens εμφανίστηκε μόλις πριν 200.000 χρόνια και έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και να εξαπλωθεί παντού. Η δυναμική της εξάπλωσης του είναι τόσο καταλυτική που επιφέρει αλλαγές στον ίδιο τον πλανήτη.  Αυτό είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα και μάλλον πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν, παρά να την εξορκίζουμε.

Η επέκταση του ανθρώπου εις βάρος της φύσης είναι αναπόφευκτη, όσα μέτρα κι αν παρθούν για να την περιορίσουν.

Η αύξηση του πληθυσμού σε μερικά ακόμη δισεκατομμύρια, με τη συνεπαγόμενη μεγαλύτερη άντληση πόρων από την ήδη εξαντλημένη φύση δεν είναι αναστρέψιμη. Όλος αυτός ο νέος πληθυσμός, ιδίως φτωχών χωρών, θα θέλει να ζήσει όσο καλύτερα γίνεται, ακολουθώντας τα  πρότυπα των πλούσιων χωρών. Δεν θα αρκεστεί σε ένα χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, για να τηρήσει τις οικολογικές ισορροπίες. Οι πλούσιες χώρες δεν θα μπορέσουν να επιβάλουν περιορισμούς, επί μακρόν, για να προστατεύσουν τη δική τους ευζωία εις βάρος των άλλων. Ούτε, βέβαια, θα δεχθούν εύκολα να μειώσουν το δικό τους επίπεδο και να μοιραστούν τον πλούτο τους. Θα προτιμήσουν, στο τέλος, να δώσουν τα μέσα στις άλλες χώρες, επενδύοντας σε αυτές, ώστε να ανέβουν οικονομικά προς αμοιβαίο όφελος, με αποτέλεσμα περαιτέρω εξάντληση της φύσης από τον άνθρωπο συνολικά. Ακόμη κι αν τα μέσα βελτιωθούν τεχνικά, ώστε να μην είναι ενεργοβόρα, δεν θα μπορέσουν να υπερκαλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αγαθών.

Οι επικλήσεις για αυτοσυγκράτηση και οι προσπάθειες για αλλαγή πολιτικής προς το οικολογικότερο είναι ανίσχυρες μπροστά στην πίεση του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού για άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Οι ισορροπίες με το περιβάλλον δεν μπορούν να κρατηθούν κάτω από τέτοια πίεση.
Η διαταραχή των ισορροπιών σε τόσο μεγάλη κλίμακα συνεπάγεται μη αναστρέψιμες αλλαγές στη ίδια τη γη. Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στο κλίμα, στη διαμόρφωση του εδάφους, στα νερά, στα κοιτάσματα, στα φυσικά αποθέματα, στη βιοποικιλότητα, κλπ, είναι φανερές παντού. Αυτές κάνουν τη γη όλο και πιο φτωχή για τον άνθρωπο, τη στιγμή που η ζήτησή του για πλούτο διαρκώς μεγαλώνει.

Η γη αλλάζει εις βάρος του ανθρώπου κάτω από το βάρος της πίεσής του.

Όσο περισσότερο ο άνθρωπος θα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τη γη για να φροντίσει τον υπεράριθμο πληθυσμό του, τόσο φτωχότερη αυτή θα γίνεται και εχθρική προς αυτόν. Αν στις επιπτώσεις στο μακρο-περιβάλλον προσθέσουμε και τις παρενέργειες της ανθρώπινης δράσης στον μικροβιακό κόσμο (όπως, μικρόβια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά), τότε, η αντεπίθεση που θα δεχτεί ο άνθρωπος από το περιβάλλον του γενικά, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Όλα αυτά είναι γνωστά και γίνονται ήδη προσπάθειες αυτοσυγκράτησης της ανθρώπινης επεκτατικότητας. Δεν θα μπορέσουν, όμως, να ανακόψουν τη πορεία της, που οδηγείται σε αναπόφευκτη σύγκρουση με το «μέτωπο» της φύσης. Πρόκειται για μαθηματική εξέλιξη, δρομολογημένη από την αρχή της ιστορίας, από τότε που ο άνθρωπος έγινε κτηνοτρόφος/γεωργός από κυνηγός/τροφοσυλλέκτης. Από τη στιγμή, δηλαδή, που η αναπαραγωγή του δεν εξαρτιόταν άμεσα από ό,τι έβρισκε έτοιμο στη φύση, αλλά μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, καλλιεργώντας τη γη και εκμεταλλευόμενος κάποια ζώα. Τώρα, όμως, πλησιάζουμε στο όριο αυτής της εξέλιξης, με τον άνθρωπο να έχει πάρει μια δυναμική ανάπτυξης που δεν μπορεί να ανακόψει, έστω κι αν βλέπει ότι τον οδηγεί σε σύγκρουση κατά μέτωπο.

Η κεκτημένη ταχύτητα της ανθρώπινης επεκτατικότητας είναι τέτοια, που τίποτε δεν μπορεί τη να σταματήσει, πέρα από το τείχος στο οποίο θα πέσει. Το πώς και πότε θα γίνει αυτό, όπως και τι θα διασωθεί, είναι το ερώτημα.

Αυτή είναι η τώρα εποχή μας και αυτό το πρόβλημα καλούμαστε εμείς οι σημερινοί να διαχειριστούμε. Εμείς, που διαθέτουμε πρωτοφανή πλούτο σε σχέση με τους παλαιότερους, και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες του πλουτισμού μας εις βάρος της φύσης.

Η εποχή μας έχει κι άλλες μεγάλες προκλήσεις, αλλά η περιβαλλοντολογική / πληθυσμιακή, που περιγράψαμε πιο πάνω, είναι η πιο κρίσιμη και η πλέον καθοριστική για την ύπαρξή μας. Πολλές από τις άλλες προκλήσεις, απορρέουν, βασικά, από αυτή.
Το μεταναστευτικό κύμα οφείλεται, εν πολλοίς, στην πληθυσμιακή πίεση και στην αναζήτηση καλύτερων όρων διαβίωσης των φτωχών στον «Δυτικό» κόσμο, ο οποίος αγωνίζεται απεγνωσμένα να διατηρήσει τα κεκτημένα του, βάζοντας φραγμούς στους απαιτητικούς, νέους πληθυσμούς, την ώρα που ο ίδιος γερνάει. 
Η γήρανση του πληθυσμού των «Δυτικών», αντί να εξισορροπηθεί με εισδοχές μεταναστών, αντιμετωπίζεται με μέτρα προώθησης της εγχώριας γεννητικότητας, με αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού στο σύνολό του.
Από την άλλη, οι ηλικιωμένοι, που ολοένα αυξάνονται (καθώς το όριο επιβίωσης μεγαλώνει), εξαντλούν περαιτέρω τα φυσικά αποθέματα, προστιθέμενοι στον διαρκώς αυξανόμενο συνολικό πληθυσμό. Επιπλέον, εξαντλούν τα διαθέσιμα οικονομικά αποθέματα, καθώς απορροφούν πόρους, χωρίς να μπορούν να συμβάλουν στην ανανέωσή τους.
Η εσωτερική κατάρρευση των γερασμένων κοινωνιών έχει αρχίσει να διαφαίνεται με την κρίση του ασφαλιστικού συστήματος και της περίθαλψης, που δεν θα αντέξει για πολύ να συντηρεί και να φροντίζει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ανενεργού πληθυσμού.
Ούτε μπορούμε, όμως, να απαλλαχτούμε από τους γέρους γονείς μας, ούτε από τα μωρά μας, για να λύσουμε το πρόβλημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν απάνθρωπο.

Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ανθρώπινη φύση μας, για να σωθούμε από αυτή.

Η ανθρωπιά δεν μας επιτρέπει ούτε να βυθίζουμε τα πλοία των μεταναστών, αλλά σπεύδουμε να τους σώσουμε όταν βυθίζονται. Είναι, όμως, και ανθρώπινο να ανησυχούμε με την προοπτική της μαζικής εισροής τους. Ούτε αυτοί, πάντως, μπορούν να σταματήσουν την απεγνωσμένη τους προσπάθεια να μεταναστεύσουν,  για να γλυτώσουν από τους «καταραμένους» τόπους τους. Μοιάζει για αδιέξοδο.

Ο μέσος «δυτικός» πολίτης αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο. Το αίσθημα ανημποριάς και ανασφάλειάς του επιτείνεται από την αυξανόμενη εγκληματικότητα, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τη γενικότερη ρευστότητα των κοινωνιών εξ αιτίας της παγκοσμιοποίησης.

Η αδυναμία του συστήματος να προστατεύσει τον μέσο πολίτη, τον στρέφει σε λαϊκίστικες, δήθεν «αντισυστημικές», αλλά στην ουσία, κρυπτοφασιστικές πολιτικές επιλογές, που απειλούν με τον ανορθολογισμό τους την έλλογη διαχείριση των προκλήσεων.

Η νίκη του Τραμπ, η άνοδος των ακροδεξιών στην Ευρώπη, το brexit, η επικράτηση λαϊκιστών σε χώρες σε κρίση (όπως η Ελλάδα), η σουλτανοποίηση της Τουρκίας με τον Ερντογάν και η τσαροποίηση της Ρωσίας με τον Πούτιν, είναι δείγματα ανορθολογικής αντιμετώπισης των προκλήσεων στην εποχή που ζούμε. Αν σε αυτά προστεθεί ο τζιχαντισμός, που είναι η πια ακραία μορφή αντίδρασης στην παγκοσμιοποίηση, έχουμε την εικόνα ενός κόσμου σε παραλογισμό.
Η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη αν οι «μεγάλες δυνάμεις», έχοντας άφρονους ηγέτες, οδηγηθούν σε ανοιχτή σύγκρουση για τον έλεγχο των ολοένα μειούμενων φυσικών πόρων, χρησιμοποιώντας το πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Κάτι  τέτοιο θα επιτάχυνε δραματικά τις αλλαγές της ανθρωποκαίνου περιόδου, καθιστώντας μεγάλες εκτάσεις  της γης ακατοίκητες.

Η γεωγραφία του πλανήτη θα αλλάξει για τον άνθρωπο, ούτως ή άλλως. Πολλές κατοικήσιμες εκτάσεις θα χαθούν, όπως προβλέπεται, από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θάλασσας. Οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να αποσυρθούν στα ενδότερα, να πάνε στα ορεινά, να κινηθούν προς τους πόλους ή τις στέπες ή ακόμη και τις ερήμους.  Μέρη που ως τώρα ήταν απρόσιτα θα πρέπει να γίνουν κατοικήσιμα από τον άνθρωπο, κάτι που μάλλον θα το καταφέρει.

Ο άνθρωπος έχει επιτύχει πολλά ως τώρα, και με τα εξελιγμένα τεχνολογικά του μέσα θα μπορέσει να διασώσει ένα μέρος του πληθυσμού του στην ίδια τη γη, πριν καταφύγει πιθανόν στο διάστημα.  Η γη, ακόμη και στα πλέον απρόσιτα μέρη της, παραμένει περισσότερο φιλόξενη από οποιοδήποτε γνωστό πλανήτη.

Οι αλλαγές της ανθρωποκαίνου δεν προβλέπεται να είναι τέτοιες που να μας αποδεκατίσουν. Απλά, η γεωγραφία δεν θα είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ούτε εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε όπως τώρα.

Οι ανατροπές στις κοινωνίες μας θα είναι «επαναστατικές», μόνο που δεν θα τις φέρει κάποιο επαναστατικό κίνημα, αλλά η κατάρρευση του συστήματος από τα ίδια τα αδιέξοδά του.
Το σύστημα, ως το σύνθετο πλέγμα συγκρότησης των κοινωνιών μας, δεν αλλάζει με αντικαπιταλιστικές εφόδους γιατί δεν είναι ο καπιταλισμός που το κατευθύνει, αλλά η επεκτατική δυναμική του ίδιου του ανθρώπου. Απλά, η καπιταλιστική επεκτατικότητα εκμεταλλεύεται αυτή τη δυναμική και επιταχύνει τις «μοιραίες» εξελίξεις, ωθώντας το σύστημα σε ακόμη μεγαλύτερες ανισορροπίες (ανισορροπίες τόσο με τη φύση όσο και μεταξύ των ανθρώπων - καθώς η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών μεγαλώνει).

Οι καπιταλιστικές ανισορροπίες θα διορθωθούν, μάλλον, με τη μαθηματική κατάρρευση του  συστήματος (την οποία επιταχύνουν),  παρά από κάποια εσωτερική διόρθωσή του - από κάποια επαναστατική κριτική του ή από τον έγκαιρο αυτοέλεγχό του.

Από τη μια, ο αυτοέλεγχος του καπιταλισμού, με τους διάφορους πανεπιστημιακούς συμβούλους, αναιρείται από την εγγενή τάση του για μεγαλύτερο κέρδος, την οποία υποχρεούνται να σεβαστούν οι περισσότεροι σύμβουλοι προκειμένου να αμειφτούν.
Από την άλλη, η επαναστατική κριτική δεν είναι ικανή να σχηματίσει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, διότι είτε ως αριστερή κριτική πάσχει από παραδοσιακές ιδεοληψίες είτε ως αναρχική πάσχει από μονιστικές ψευδαισθήσεις.
Ούτε μια πιο ρεαλιστική, μεταρρυθμιστική πολιτική (σοσιαλδημοκρατικού τύπου, ας πούμε) μπορεί να επιφέρει τις δραστικές αλλαγές που χρειάζονται. Οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις αναγκάζονται να διαχειριστούν μάλλον τις ανισορροπίες του καπιταλισμού, παρά να τον αλλάξουν, καθώς η εξάπλωσή του ξεπερνάει τις δυνατότητες των επιμέρους κρατών.
Τα οικολογικά κινήματα που είναι πιο κοντά στο να συλλάβουν ένα παγκόσμιο σχέδιο, είναι απίθανο να συσπειρώσουν τα έθνη σε μια παγκόσμια κυβέρνηση οικουμενικής σωτηρίας, τη στιγμή που ο εθνικισμός επανέρχεται δριμύτερος (θέτοντας σε κίνδυνο ενώσεις κρατών όπως η ΕΕ).
Σύμφωνα με όλα τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται πρακτικά αδύνατο να γίνει κάτι δραστικό που θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Αργά ή γρήγορα, αυτή θα οδηγήσει στην κατάρρευση. Μπορεί να μην είναι θέμα των επόμενων 10ετιών, αλλά να πάρει περισσότερο χρόνο, όσο υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Αυτό, όμως, δεν θα αποτρέψει τη συρρίκνωση που θα ακολουθήσει. Πρόκειται για μια πρόβλεψη στην οποία θα συμφωνήσουν σήμερα οι περισσότεροι, ακόμη και οι πλέον αισιόδοξοι.

Το μέλλον δεν είναι το φωτεινό αύριο που υποσχόταν η επιστημονική αφύπνιση από την Αναγέννηση και μετά. Το μέλλον είναι σκοτεινό, χωρίς πολλά περιθώρια για αισιοδοξία.
Μπροστά σε αυτήν την καταδικασμένη προοπτική φαντάζει μάταιο ακόμη και στους πιο εμπνευσμένους και μαχητικούς να αγωνιστούν για μια αλλαγή πορείας της ανθρωπότητας. Φαίνεται ότι αυτή θα συμβεί εκ των πραγμάτων, με τρόπο καταστροφικό για εμάς, όπου, αφού χαθεί ένα μέρος του πληθυσμού, είτε από άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είτε από έμμεσες, θα έχουμε περιοριστεί όσο μας επιτρέπεται μέσα στα νέα όρια του κόσμου.

Η αντικειμενική αδυναμία αλλαγής του συστήματος ενώπιον της αριθμητικής υπεροχής μαζικών φαινομένων, συνεπικουρούμενη από την κοινωνικοπολιτική μας αδυναμία, επιτείνεται από τη μαζοποίηση της κουλτούρας σε όλες τις κοινωνικές συνιστώσες (στον πολιτισμό, στην επικοινωνία, στην κατανάλωση, στα έθη, κλπ.), που δυσχεραίνει περαιτέρω τις προσπάθειες ποιοτικών αλλαγών στην κοινωνία.

Μέχρι στιγμής φαίνεται να κρατιέται μια κάποια ισορροπία, όπου τα ποιοτικά ζητούμενα παραμένουν ενεργά, παρά την πίεση της μάζας. Μπορεί να μην είναι αυτά που ηγούνται των εξελίξεων, καθώς αυτές κατευθύνονται από το υπεράριθμο πλήθος και την υπεροχή του ποσοτικού παράγοντα πάνω στον ποιοτικό, αλλά υπάρχουν, τουλάχιστον, σαν αντίθεση σε αυτές.

Η αντίθεση στη μαζοποίηση, σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, καταφέρνει και γίνεται θέση, παράγοντας συνθέσεις μορφών που εμπλουτίζουν ποιοτικά τη ζωή μας. Ακόμη, όμως, και ως σκέτη αντίθεση λειτουργεί ως ανάχωμα στη μαζικότητα και καθυστερεί τις εξελίξεις, έτσι που κερδίζεται χρόνος. Χρόνος για να ζήσουμε όσο πιο ποιοτικά μπορούμε εμείς οι ζωντανοί και οι αμέσως επόμενοι από εμάς.
Όταν, όμως, σπάσουν τα φράγματα από την πίεση της μάζας, τότε, όσοι αναζητούν το ποιοτικό δεν θα μπορούν να κάνουν και πολλά. Η ατζέντα τους θα αλλάξει στο «σώζων εαυτόν» αναγκαστικά. Θα γίνουν όπως όλοι, που θα τρέχουν να σωθούν. Ο συνεπαγόμενος ολοκληρωτισμός θα θάψει την όποια διαφορετικότητα στη λάσπη της ομογενοποιημένης μάζας.
Αργότερα, αυτοί που θα διασωθούν μπορεί να ψάξουν στα ιζήματα της εποχής μας και να ανακαλύψουν τις διαμορφώσεις που παρήχθησαν από όσους προσπάθησαν να ζήσουν όσο πιο ποιοτικά γινόταν. Τα ίχνη των σημερινών προσπαθειών που θα έχουν διασωθεί, μπορεί να δώσουν στους επόμενους τα πατήματα να συνεχίσουν την προσπάθεια, να προχωρήσουν από εκεί και πέρα, σε ένα δικό τους δρόμο, στον κόσμο που θα έχει προκύψει μετά τη «διόρθωση».
Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να προσπαθούμε το καλύτερο, παρόλες τις σίγουρες προβλέψεις «πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κ οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε». 

Monday, August 20, 2012

η εργολαβία του Ανεξήγητου και η Τέχνη τηςΈβλεπα την κόρη μου να μου δείχνει ένα δόντι της που κουνιόταν, έτοιμο να πέσει για να βγει το καινούργιο, και σκεφτόμουν πόσο σοφά είναι σχεδιασμένη η οδοντοφυΐα με τα 20 πρώτα δόντια να παραχωρούν τη θέση τους στα 32 που θα χρειαστούν μετά για τη μεγαλύτερη γνάθο του ενήλικα. Μιλάμε για σοφό σχεδιασμό που σε κάνει να μένεις «με το στόμα ανοιχτό». 

Η σκέψη μου πέταξε στη συνέχεια σε πολλά άλλα σοφά συστήματα, διαπλεκόμενα στο θαύμα της φύσης - από τον ανθό των δέντρων που θα επικονιαστεί από τη μέλισσα και από το σπόρο των καρπών που θα μεταφερθεί από τα πουλιά, ως την αλληλουχία των εποχών, το πλανητικό σύστημα και πάει λέγοντας. 
Συνειδητοποίησα ότι για όλα αυτά υπάρχει πλήθος επιστημονικών εξηγήσεων, αλλά καμία εξήγηση για το σοφό της υπόθεσης.

Επιστρέφοντας στην κόρη μου, που συνέχιζε τώρα να μασουλάει το παστέλι της, θυμήθηκα το ανεξήγητο της παρουσίας της σε αυτόν τον κόσμο, το ανείπωτο και ασύλληπτο της εμφάνισής της στη ζωή, το θαύμα της γέννησής της, που με συγκλόνισε, όταν είδα το κεφαλάκι της να ξεπροβάλλει στο μαιευτήριο.

Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς τη γέννηση, δηλαδή; Ναι ξέρω, το σπερματοζωάριο με το ωάριο, κ.λ.π., Γνωστά όλα αυτά, αλλά πάλι, από πού κι ως πού…. 
Πώς δηλαδή ξεπηδάει τζουπ ένα μωρό και νάτο! 
Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί - ο άνδρας, η γυναίκα, το απρόσεκτο «πήδημα», το «ωχ είμαι έγκυος», το «εντάξει, το κρατάμε», το υπερηχογράφημα και ο γυναικολόγος - δεν αρκούν να εξηγήσουν πώς προκύπτει αυτό το «μιάου» στο μαιευτήριο.
Πολύ απλά, σε αυτήν την περίπτωση, ένα κι ένα δεν κάνουν δύο, αλλά τρία, διότι το μωρό είναι κάτι τρίτο σε σχέση με τα δύο (τον άνδρα και τη γυναίκα) που ενώθηκαν για να προκύψει.

Μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την γέννηση του ίδιου του κόσμου  (αν υπάρχει ένα τέτοια αρχικό συμβάν, όπως διατείνονται η «μπιγκ-μπαν»-ιστές), μήπως όλος ο κόσμος είναι ένα θαύμα ασύλληπτο για τη νόησή μας;

Η επιστημονική ανάλυση μπορεί να φτάσει να μας εξηγήσει τι έγινε μέχρι και ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου από τη «μπιγκ-μπαν» γέννηση του σύμπαντος, αλλά την ίδια τη γέννηση στον μηδενικό της χρόνο, στον χρόνο που ο χρόνος αρχίζει να υπάρχει, δεν μπορεί να τη συλλάβει και δεν θα μπορέσει ποτέ.

Η έλλογη ικανότητα μας έχει κάποια όρια, τα οποία τελειώνουν εκεί που αρχίζει ο ίδιος ο λόγος μας, αφού είναι αδύνατον να σκεφτούμε γιατί σκεφτόμαστε, μιας και αυτός ο Λόγος (ο λόγος του λόγου μας, με το λ διπλασιασμένο σε κεφαλαίο Λ) μάς έχει γεννήσει (όπως έχει γεννήσει το κάθε τι, ως Λόγος του κόσμου) και δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτόν, για να ανακαλύψουμε πώς στο διάολο σκέφτηκε και σχεδίασε έτσι σοφά τον κόσμο, οπότε να μπορέσουμε και να εξηγήσουμε λογικά το «θαύμα» της ύπαρξης.

Λογικό συμπέρασμα: ο κόσμος είναι σε μεγάλο βαθμό εξηγήσιμος και μένει να εξηγηθεί κι άλλο - σε ό,τι αφορά τα επιφαινόμενά του -, αλλά θα υπάρχει πάντα η περιοχή του ανεξήγητου -το βάθος του καπέλου από το οποίο ξεπροβάλει ο λαγός- στο οποίο η ανθρώπινη νόηση δεν μπορεί να υπεισέλθει.

Αυτή η σκέψη που ξεκίνησε από το κουνημένο δόντι της μικρής (που σαν σκέψη δεν είναι και τόσο πρωτότυπη, ούτε την είχα πρωτοσκεφτεί, αλλά εκείνη τη στιγμή «την άκουσα») έμεινε μέσα μου και σήμερα το πρωί, στο μπάνιο, μου ξαναέσκασε, παράγοντας σε κλάσματα δευτερολέπτου, στυλ μπιγκ-μπαν, ένα σκασμό δευτερογενή συμπεράσματα, από τα οποία καταγράφω το «περί τέχνης»:

Η περιοχή του ανεξήγητου, η οποία καλυπτόταν από τις θρησκείες, είναι σήμερα ακάλυπτη από εκκλησιαστικούς τρούλους, μιας και οι θρησκευτικές μυθολογίες δεν «παραμυθιάζουν» πια το σύγχρονο άνθρωπο, όσο «κεντημένες» και να ’ναι, με καλοδουλεμένη ψιλοβελονιά, από τεχνίτες και πιστούς που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να «δικαιολογήσουν», να υμνήσουν και να εικονογραφήσουν τις θρησκευτικές αφηγήσεις.

Με το κακάρωμα των θρησκειών, το χωράφι του ανεξήγητου κληροδοτείται κανονικά στο παραπαίδι τους, στις Τέχνες, που υπηρετούσαν την εκκλησιαστική θρησκευτικότητα, και τώρα πια καλούνται να συνεχίσουν το πλεκτό μόνες τους, χωρίς άλλοθι και εξωτερικές αναφορές σε θεόσταλτα κείμενα, πέρα από την ίδια την κατάνυξη του ποιητή/ καλλιτέχνη μπροστά στο ανείπωτο.

Ανάμεσα στην πεπερασμένη ύπαρξή μας και στην αιωνιότητα τού Είναι υπάρχει μια «περίεργη» σχέση ένωσης και διαφοράς που δεν μπορεί εύκολα να χωρέσει στο μυαλό του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος - που έχει συνείδηση της θνητότητάς του, αλλά αντιλαμβάνεται συνάμα το Όλον στο οποίο ανήκει - νιώθει αυτή τη μυστήρια σχέση και θέλει κάπως να την εκφράσει για να μη «σκάσει», να βρει ένα τρόπο να συνομιλήσει μαζί της, η οποία όμως δεν χωράει σε λόγια. Εδώ ακριβώς είναι που έρχεται η Τέχνη για να τον «ξεσκάσει», να διαστείλει τις λέξεις του, να τις κάνει ποίημα και τραγούδι, για να χωρέσουν το «νταλγκά» του.

Ο ποιητής/καλλιτέχνης τού σήμερα, όποια τέχνη κι αν υπηρετεί, καλείται να συνομιλήσει απευθείας με το ανείπωτο, χωρίς ενδιάμεσους πρεσβευτές και μεσάζοντες, να καταπιαστεί -με τα μέσα της κάθε τέχνης του- με το αραχνοΰφαντο του μυστηρίου που εκτείνεται πέρα από ό,τι μπορεί να οριστεί και να εξηγηθεί, είτε αυτό λέγεται το μυστήριο του έρωτα, είτε μυστήριο της σχισμής του φωτός σε μια μισάνοιχτη πόρτα.
Για να φτάσει εκεί, θα πρέπει πρώτα να έχει διασχίσει τα όρια της γλώσσας και ξέροντας πολύ καλά τι μπορεί να ειπωθεί για τα ανθρώπινα, να αγγίξει το ανείπωτο. Αν δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται και είναι απλά αδαής, τότε, το έργο του, μη έχοντας κάτι να μας πει, πόσο μάλλον να ξεπεράσει αυτό που μπορεί να ειπωθεί, δεν έχει πολλά να προσφέρει στην επαφή μας με "Αυτό", το πέρα από εμάς.

Από τη στιγμή που η τέχνη εκφράζει το ανεξήγητο, ο ποιητής /καλλιτέχνης δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με τη δυναμική της γνώσης, αποτελώντας, στην ουσία, πρωτοπορία της, αφού καλείται να την ξεπεράσει.

Όλα αυτά βέβαια είναι πολλά για να τα σηκώσει στην πλάτη του ένας άνθρωπος που απλά έχει το χάρισμα μιας τέχνης και θα πρέπει, σώνει και καλά, επειδή έχει, ας πούμε, μουσικό αυτί και ταλέντο στο τραγούδι, να  επιφορτιστεί τη μοίρα της ανθρώπινης γνώσης.
Αυτή, κανονικά, είναι δουλειά του Πανεπιστήμιου (με την αρχική του, παν-επιστημονική έννοια) που θα έπρεπε να οργανώνει τους επιμέρους γνωστικούς κλάδους γύρω από μια γενική θεώρηση των πραγμάτων (ή, αλλιώς, Φιλοσοφία), η οποία να αφορά όλους, να μεταδίδεται σε όλους και να επηρεάζει πραγματο-ποιητικές πρακτικές του συνόλου (όπως, για παράδειγμα, την Πολιτική).

Από τη στιγμή που τα συμπεράσματα μιας γενικής θεώρησης των πραγμάτων θα ήταν κοινό κτήμα, θα ήταν υπόψη και του καλλιτέχνη/ποιητή, ώστε αυτός μετά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει.
Έτσι, άλλωστε, θα βοηθιόταν και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σωστά (από τον πολιτικό μέχρι τον ψυχοθεραπευτή) χωρίς να χρειάζεται να τα μαθαίνει όλα εξ αρχής.
Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικός ο συν-περασματικός διάλογος όλων με όλους, μέσα από ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, που δεν είναι άλλο από αυτό που λέγεται Πολιτισμός.
Πολιτισμός δεν είναι μια πινακοθήκη από έργα τέχνης, αλλά είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω του οποίου συναλλάσσονται, διαλέγονται και συσχετίζονται τα μέλη μιας κοινωνίας γύρω από το κοινό καλό.

Ναι, ξέρω. Το ιδεατό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αν θέλεις, μάλιστα, να της το επιβάλεις (αριστοκρατικά και καλά  - γεια σου Πλάτωνα), τότε γεννάς τέρατα.
 Απ' την άλλη, νομίζω πως πρέπει κάπου κάπου να "οραματιζόμαστε" το ιδεατό για να ξεκαθαρίζουμε το οπτικό μας πεδίο από την πολλή πληροφορία (και το σκουπίδι) που κυκλοφορεί, ώστε να αποκτούμε μια κάποια προοπτική των πραγμάτων και να μη χανόμαστε σε φληναφήματα.


Sunday, May 8, 2011

η αποκάλυψη του μη-νοήματος


Δεν υπάρχει νόημα στη ζωή ή κάποιος σκοπός που αυτή εξυπηρετεί και εμείς πρέπει να τον καταφέρουμε.
Υπάρχει μόνο το βίωμα της παρουσίας μας σε αυτόν τον κόσμο.
Αυτό που μένει για μας, είναι η απόλαυση της στιγμής.
Οι προσπάθειές μας αξίζουν τον κόπο μόνο στο βαθμό που κάνουν τη ζωή μας εύκολη, απλή και ευχάριστη.
Τίποτε άλλο.

Thursday, April 21, 2011

Όλα θα βρουν το δρόμο τους και ο καθένας το δικό του.

Η πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη, αν ειδωθεί στο πέρασμα των χιλιετιών και όχι σε πλάνα δεκαετίας, δεν δείχνει παρά μια διαρκή του εξέλιξη, σύμφωνα με τις γενετικές του προδιαγραφές, όπου, αυτό που είναι να κάνει, το κάνει κάποια στιγμή, ο κόσμος να χαλάσει, και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, αργά ή γρήγορα.

Στο διαχρονικό ανθρώπινο γίγνεσθαι, οτιδήποτε πάει κόντρα στη φύση του, δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ, έστω κι αν κρατήσει κάποιους αιώνες. Ακόμη κι αν ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, για παράδειγμα, ξανακουκουλώσει τις γυναίκες στους φερετζέδες για κάνα αιώνα (που δεν το βλέπω), θα έρθει μια μέρα που αυτές θα βγάλουν τις μαντήλες τους, για να κοιταχτούν με τους άνδρες πρόσωπο με πρόσωπο, αφού η φύση δεν γράφει πουθενά ότι οι γυναίκες είναι σκιάχτρα.

Οι διάφορες διαστρεβλώσεις που έχουν ισχύσει κατά καιρούς, έχοντας στραμπουλίξει διάφορα μέλη του ανθρώπου, (όπως, ο χριστιανισμός στραμπούλιξε τα γενετικά του μέλη), προκάλεσαν μουδιάσματα και αναπηρίες, οι οποίες, όμως, με τη φυσιοθεραπεία των αιώνων αποκαταστάθηκαν.

Το εντυπωσιακό με τη δύναμη της φύσης είναι ότι ακόμη και ισοπεδωτικές περίοδοι που εξαφάνισαν εξελιγμένα δείγματα πολιτισμού, (όπως ο Μεσαίωνας εξαφάνισε τα έργα της «αμαρτωλής» αρχαιότητας), δεν κατάφεραν να αποκόψουν τον άνθρωπο από την αλυσίδα της εξέλιξής του. Αυτό συμβαίνει γιατί οι φυσικές προδιαγραφές του είδους βρίσκονται μέσα στο κάθε άτομο, έτσι ώστε ακόμη κι αν συμβούν εξωτερικά γεγονότα που να το αποκόψουν από την εξελικτική σειρά του, αυτό κάποια στιγμή θα βρει την άκρη του νήματος και θα συνεχίσει από εκεί και πέρα.  

Η φυσική κίνηση του ανθρώπου δεν μπορεί να εμποδιστεί μακροπρόθεσμα, έστω κι αν μεσοπρόθεσμα υπερισχύσουν διαστρεβλωτικές αντιλήψεις και πολιτικές. 

Οι διάφοροι παρανοϊκοί ηγεμόνες που νικούν κατά καιρούς στα πεδία των μαχών, θέτοντας σε κίνδυνο βασικές συνισταμένες του ανθρώπου, (όπως την ελευθερία του, για παράδειγμα), το μόνο που καταφέρνουν είναι να  καθυστερήσουν τη φυσική του κίνηση, με καταστροφικά αποτελέσματα για την περίοδο της «ένδοξης» δράσης τους.

Οι αρχικές νίκες του Χίτλερ, ας πούμε, ήταν μοιραίο να εξελιχθούν σε αιματοβαμμένη ήττα της διαστροφής του, που συνεπήρε τα καταπιεσμένα γερμανικά πλήθη με τη μεγαλομανία της. Ακόμη και να είχαν νικήσει οι Γερμανοί στα πεδία των μαχών και να είχαν κάνει το Ράιχ που φαντασιωνόταν, η αυτοκρατορία τους θα σωριαζόταν σύντομα, όπως σωριάστηκε και η ρώσικη Σοβιετία, παρά τη νίκη των Ρώσων και την υπερίσχυσή τους στο μισό πλανήτη.  

Το «δίκαιο του εργάτη» των σοβιετικών, ήταν φυσικό επόμενο να καταρριφθεί, αφού αγνοούσε όλα τα άλλα δίκαια και τα ισοπέδωνε, με τον οδοστρωτήρα της κομμουνιστικής ισότητας να παραχώνει όποιον διαφωνούσε. Η τελική νίκη των Αμερικάνων έναντι των Ρώσων δεν έγινε στα πεδία των μαχών του "ψυχρού πολέμου", αλλά στα πεδία των δικαιωμάτων και των προτύπων.

Οι Αμερικάνοι πρότειναν ένα μοντέλο που φάνηκε να αρέσει περισσότερο στον κόσμο, γιατί ανταποκρινόταν καλύτερα στη φύση του, και όχι γιατί ο κόσμος έπεσε θύμα προπαγάνδας ή εξαγοράς και καταναλωτικού εκμαυλισμού.

Από τη στιγμή που ο αμερικάνικος ευδαιμονισμός αποδείχτηκε ανεπαρκής, (με την επιφανειακότητα και την απουσία πνευματικότητας που τον διακρίνει), έχασε και την αξιακή του σημασία, ενώ, οι Αμερικάνοι παραβιάζοντας το δημοκρατικό τους μοντέλο, (με τις αποικιοκρατικές επεμβάσεις τους, την επιβολή δικτατοριών, την οικονομική εκμετάλλευση, κλπ.), άρχισαν να χάνουν και γεωπολιτικά, γιατί έχαναν στα «μάτια του κόσμου». 

Η σημερινή παγκοσμιοποίηση, υπό διεθνή καπιταλιστική κηδεμονία, που διαδέχεται την αμερικάνικη, είναι μεν φυσική εξέλιξη του καπιταλισμού, δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο ότι υπακούει και στην ανάγκη της φυσικής εξέλιξης του ανθρώπου.

Το κερδοσκοπικό μοντέλο που προτείνει η διεθνής των αγορών, πέρα από το ότι εξετάζει τον άνθρωπο μονομερώς, ως οικονομική μονάδα και όχι ως σύνθετη ολότητα (με πνευματικές ανησυχίες και όχι μόνο με υλικές ανάγκες), οδηγεί σε εξάντληση των πόρων, τόσο της φύσης όσο και του ανθρώπου. Για αυτό είναι μοιραίο να αποτύχει, αφού προωθεί μονομερείς πολιτικές, υπέρ μεμονομένων συμφερόντων και εναντίον του όλου. Ακόμη και αν καταφέρει να επιβληθεί γεωπολιτικά, θα καταρρεύσει από τις εγγενείς αδυναμίες του και τις καταστροφικές συνέπειες του πάνω στη φύση, τη δική μας και των άλλων.

Οπότε, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε (;) Χμ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι μεν, η πτώση κάθε αφύσικης κατασκευής είναι απλά ζήτημα χρόνου, αλλά επειδή δεν ζούμε από 500 χρόνια ο καθένας, πέφτει κομμάτι δύσκολο να τρως πακέτο τη δυστυχία στο παρόν, για να χαρείς κάποτε, στο ανύπαρκτο για σένα μέλλον.

Η ανάγκη να βιώσουμε το όλον μας, όσο πιο «γεμάτα» μπορούμε, στη μικρή ζωή που ζούμε, μας κινητοποιεί ενάντια σε όποια θέση μας καθηλώνει σε αφύσικες στάσεις, ενώ, συνάμα, μας δραστηριοποιεί υπέρ όποιας υπόθεσης εκφράζει τα ενδόμυχα ζητούμενά μας, σύμφωνα με τις γενετικές μας προδιαγραφές. 

Έτσι γινόμαστε εμείς αυτοί που παίζουν το ρόλο της Ιστορίας και όχι αυτοί που παίζουμε το ρόλο της.

Με αυτήν την έννοια, ιστορικό πρόσωπο είναι ο καθένας από εμάς και ο κόσμος είναι στα χέρια του.

Sunday, January 9, 2011

Όσο πιο απλά γίνεταιΜια σειρά σκέψεων για ζητήματα του ανθρώπου, γραμμένη όσο πιο απλά γίνεται. 

(Επειδή το κείμενο είναι μεγάλο για blog, όποιος θέλει να το έχει σε word, ας επικοινωνήσει στο: stratosgg@yahoo.com)


ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ

Είμαστε γεννήματα αυτού του κόσμου. Εμφανιστήκαμε κάποια στιγμή σαν μορφή ζωής ενός πλανήτη κάποιου ήλιου ενός από τους γαλαξίες του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλο σύμπαν από αυτό που ζούμε, ούτε τι υπήρχε πριν από αυτό - αν υπήρχε κάτι - ούτε τι θα έρθει μετά. Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε εδώ (όσο βρισκόμαστε), κάτοικοι της Γης, που είναι κι αυτή γέννημα του κόσμου.

Από τη θέση μας μέσα στο σύμπαν, σαν ένα μέρος αυτού, οργανικά δεμένο μαζί του, είναι αδύνατον να το αντιληφθούμε στην ολότητά του, να αποσπαστούμε από αυτό με κάποιο τρόπο και να το δούμε από έξω, για να καταλάβουμε τι είναι στο σύνολο. Μπορούμε να καταλάβουμε από μέσα πολλά, αλλά η ολότητά του (όπως, επίσης, η αρχή και το τέλος του) πάντα θα μας διαφεύγει, διότι μας εμπεριέχει.

Η απόπειρες των διαφόρων θρησκειών να πουν την ιστορία του κόσμου σαν ένα παραμύθι (με αρχή, μέση και τέλος) είναι προϊόν της φαντασίας της πρώιμης ("παιδικής") ηλικίας του ανθρώπου, όπου με μυθολογικές κατασκευές προσπάθησε να βάλει μια πρόχειρη τάξη στο χάος του ανεξήγητου κόσμου που τον περιέβαλλε. Όσο όμως μεγάλωνε και μάθαινε τον κόσμο γύρω του, τόσο αυτές οι κατασκευές αποδεικνυόταν αυθαίρετες, έτσι που σήμερα καμία θρησκεία να μην πείθει πραγματικά το μέσο άνθρωπο σαν ερμηνευτικό σύστημα του κόσμου.

Αδυνατώντας εκ των πραγμάτων να θεαθούμε το όλον του κόσμου, βρισκόμαστε σε αντικειμενική αδυναμία να ορίσουμε απαράβατες αρχές και αιώνιες αλήθειες. Αρχές που βασισμένες στη γνώση του Όλου και σφραγισμένες με τη βούλα του απόλυτου να μπορούν να θεμελιώσουν αλάθητες επιστήμες -τόσο φυσικές, όσο και κοινωνικές- που θα έδιναν τη βάση να νομοθετήσουμε με αλάθητο τρόπο και τα ανθρώπινα πράγματα.

Από την άλλη, η παραίτηση από το αίτημα του απόλυτου και της επικύρωσης της γνώμης μας από την αλήθεια, εισάγει το σχετικισμό στις ανθρώπινες κρίσεις και προβάλλει τον υποκειμενισμό των απόψεών τους, γεγονός που επαναφέρει την αυθαιρεσία στα ανθρώπινα πράγματα από την πίσω πόρτα, (αφού εκδιώχθηκε, από τη μπροστινή, με την αποπομπή των θρησκειών).

Η αυθαιρεσία του υποκειμενισμού οδηγεί, από τη μια, στην επιβολή της γνώμης του πιο ισχυρού πάνω στον πιο αδύνατο -καθώς δεν αναγνωρίζεται κάποιο αντικειμενικό κριτήριο έξω από αυτούς τους δύο, ικανό να εκδικάσει τις όποιες διαφορές τους- και, απ’ την άλλη, αποσυνδέει τον άνθρωπο από το όλον στο οποίο ανήκει, με το να του αναγνωρίζει το δικαίωμα να αυθαδιάζει έναντι των πάντων.

Εν ονόματι του υποκειμενισμού, ο άνθρωπος είναι ικανός να παραγνωρίσει τους απαράβατους νόμους του κόσμου στον οποίο ανήκει και να παραβιάσει τους κανόνες της φύσης που τον κρατάει στη ζωή -κάτι  το οποίο μπορεί να τον φέρει αρχικά σε θέση ισχύος, αλλά όχι για πολύ. Η παραβατικότητα δεν επιτρέπεται σε ένα σύμπαν που έχει κανόνες, τους οποίους μπορεί να μην ξέρουμε πολύ καλά, αλλά οφείλουμε να τους αναγνωρίζουμε, εφόσον είμαστε μέρος της ολότητας του κόσμου και εξαρτόμαστε από αυτήν.

Η αντικειμενική αδυναμία μας να ορίσουμε το απόλυτο - λόγω της θέσης μας εντός του κόσμου, κι όχι εκτός αυτού - δεν σημαίνει ότι το απόλυτο δεν υπάρχει. Υπάρχει όπως υπάρχει και το Όλον που μας εμπεριέχει ως Αυτό που είναι τα πάντα, ενώ, εμείς είμαστε «κάτι» μέσα σε Αυτό.
------------------------------------------
Θα μπορούσαμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε ένα διαδεδομένο όρο για Αυτό, τον όρο «Θεός», για να γίνουμε κατανοητοί, όμως, εφόσον θέλουμε να αναφερθούμε στο Όλον με το σύνολο των ιδιοτήτων του και όχι με κάποιες από αυτές, χρειαζόμαστε μια λέξη όσο γίνεται πιο γενική και ουδέτερη, όπως είναι η λέξη "Αυτό".

Η λέξη «Θεός» δεν είναι αρκούντως κατάλληλη, καθώς είναι χαρακτηρισμένη από  τις ειδικές επισημάνσεις των διαφόρων θρησκειών και είναι, επιπλέον, αρσενικού γένους - τουλάχιστον στα ελληνικά - άρα, όχι ουδέτερη.

Για τον ίδιο λόγο, η λέξη Αυτό είναι προτιμότερη από πολλές άλλες γενικές λέξεις, ακόμη και από τη λέξη «Όλον», η οποία παραπέμπει στην ιδιότητα της ολότητας, αλλά αυτή δεν είναι η μόνη ιδιότητα Αυτού (το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες μαζί και βρίσκεται πέραν όλων των λέξεων που ονομάζουν ο,τιδήποτε). Κανονικά δεν υπάρχει λέξη να το ονομάσει. Μπορούμε μόνο να αναφερθούμε υπαινικτικά σε "αυτό", με τη λέξη Αυτό, ελλείψει καταλληλότερης.
-----------------------------------------------

Μπορεί να είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων να προσδιορίσουμε τι είναι Αυτό, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε μέρος του Όλου του και όχι Αυτό μέρος δικό μας. Η ζωή και η ευημερία μας εξαρτάται από Αυτό και όχι Αυτό από εμάς. Άρα, δεν μπορούμε να βάλουμε το εγώ μας πάνω από Αυτό, ούτε τη γνώμη μας κόντρα στους κανόνες του γίγνεσθαί του, χωρίς να τιμωρηθούμε για την ύβρη μας και να υποστούμε τις συνέπειες της σύγκρουσής μας με τον ίδιο τον ζωοδότη μας κόσμο.

Το σύστημα των κανόνων που διέπουν το συμπαντικό γίγνεσθαι και ρυθμίζουν τα της ζωής μας, απαρτίζει το απόλυτο της γνώσης, στο οποίο πρέπει να τείνει η γνώμη μας για να είναι σωστή, ή, καλύτερα, για να γίνεται ολοένα πιο σωστή, αφού το απόλυτα σωστό και εντελώς αληθές είναι αδύνατον για εμάς τους ανθρώπους, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως είπαμε, ότι πρέπει να παραιτούμαστε από το αίτημά του.
Άλλο, όμως, το αίτημα και άλλο η κατοχή.

Ανάμεσα στο τίποτε και στα πάντα υπάρχει το ολοένα πιο πολύ. Ανάμεσα στην κατηγορηματική πρόταση «ξέρω τι είναι τι» και στην αποφατική «δεν ξέρω τίποτε», υπάρχει το «μαθαίνω». Αυτό  δίνει κατεύθυνση στην ανθρώπινη εννόηση του κόσμου: την κατεύθυνση της μεγιστοποίησής της, μέσω της βαθμιαίας προσέγγισης της αλήθειας.

Το αίτημα της αλήθειας -και του απόλυτου- μας φέρνει όλο και πιο κοντά σε Αυτό, μας βγάζει από το εγώ μας και μας συνδέει με τον κόσμο. Από την άλλη, τόσο η ψευδαίσθηση της ολικής κατοχής της αλήθειας (που υπόσχονται οι θρησκείες), όσο και η  παραίτηση από το αίτημα της αλήθειας (που επιφέρει ο σχετικισμός), μας αποσυνδέουν από τον κόσμο, οδηγώντας μας στα επικίνδυνα μονοπάτια, είτε του φονταμενταλισμού (θρησκείες) είτε του ανεξέλεγκτου ατομισμού (σχετικισμός).


Η ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΝΝΟΗΣΗ

Ανάμεσα στη θρησκευτική υποταγή και στην ατομικιστική αυθάδεια, βρίσκεται η μέση οδός της βαθμιαίας εννόησης των κανόνων του γίγνεσθαι και της συμμόρφωσής μας με αυτούς, την οποία πρέπει να ακολουθούμε για να ευημερούμε κατά το μέγιστο δυνατόν. 
----------------------------------
Το «πρέπει», εδώ, δηλώνει την αναγκαστική μας σχέση με τον κόσμο, αφού είμαστε συνδεδεμένοι αναγκαστικά μαζί του και η ευημερία μας εξαρτάται από τη σωστή μας σχέση μαζί του.
----------------------------------

Καθώς η σωστή σχέση μας με τον κόσμο δεν είναι δεδομένη αλλά ζητούμενη, καλούμαστε να μελετήσουμε τον τρόπο της συστοιχείωσής του, τόσο έξω από εμάς (φυσικές επιστήμες), όσο και ανάμεσά μας (επιστήμες του ανθρώπου), για να βρούμε εκείνα τα εργαλεία και να κάνουμε εκείνα τα έργα, που θα προάγουν την ευημερία μας, σύμφωνα, πάντα, με τους κανόνες του γίγνεσθαι.

Οι φυσικές επιστήμες έλυσαν το πρόβλημα της αλήθειας των θεωριών τους με τη μέθοδο της επαλήθευσής τους στις περιοχές που αυτές διερευνούσαν. Έτσι, προχώρησαν σταδιακά στην εξερεύνηση του κόσμου, ενώ, η βαθμιαία προσέγγισή τους στην αλήθεια συντέλεσε στη μεγιστοποίηση της επιστημονικής γνώσης.

Την ίδια στιγμή, οι θεωρίες για τα ανθρώπινα δυσκολεύτηκαν, διότι είχαν να αντιμετωπίσουν τις αντιστάσεις κοινωνικών συστημάτων και ταξικών συμφερόντων πολύ πιο ισχυρών και επώδυνων από τις αντιστάσεις της υλικής πραγματικότητας.

Ακόμη και σήμερα, που οι εξερεύνηση της ύλης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, οι θεωρίες για τα ανθρώπινα παραμένουν στάσιμες, ανήμπορες να μεθοδεύσουν την προσέγγισή μας στην αλήθεια, με συνέπεια να βρίθουν από αυθαιρεσίες (είτε θρησκευτικού τύπου, είτε σχετικιστικού). Βασικός λόγος αυτής της δυσκολίας είναι ότι στις ανθρώπινες αποφάνσεις κριτής είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

Στα θέματα που αφορούν εμάς τους ίδιους, δεν υπάρχει η μαρτυρία της έξωθεν πραγματικότητας, με την οποία συγκρίνει τις αποφάνσεις της η φυσική επιστήμη, κρίνοντας αν αυτές αληθεύουν ή όχι. Ούτε, βέβαια, υπάρχουν έξω από εμάς γραμμένες κάποιες θείες εντολές - τις οποίες θα μας μεταφέρουν οι εκλεκτοί του Θεού - για να ρυθμίσουμε σύμφωνα με αυτές τη συμπεριφορά μας.


ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Αυτό που μας αφορά δεν υπάρχει γραμμένο κάπου έξω από εμάς, αλλά βρίσκεται μέσα μας. Τούτο δεν σημαίνει ότι είμαστε έρμαια κάποιου υποκειμενισμού, ξεκομμένοι από το σύστημα των κανόνων του σύμπαντος κόσμου. Απλά, όντας μέρος Αυτού ενσωματώνουμε από το όλον του τις ειδικές εντολές που μας ρυθμίζουν, μέσα από τις γενετικές μας οδηγίες. Άρα, η αλήθεια μας βρίσκεται μέσα μας και δεν έχουμε άλλο τρόπο να την προσεγγίσουμε από το να την αφουγκραστούμε και να την εκφράσουμε όσο γίνεται πιο ειλικρινά.

Ο ειλικρινής μας εσωτερικός διάλογος με τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τα αισθήματά μας, ήτοι, με το τρισυπόστατο της ύπαρξής μας, είναι το πρώτο βήμα προσέγγισης της αλήθειας μας.
-------------------------------------
Το τρισυπόστατο της ύπαρξής μας όπως συναρτάται από τη βούληση (πηγή των επιθυμιών), το νου (των σκέψεων) και τη ψυχή (των αισθημάτων).
-------------------------------------

Το δεύτερο είναι η εξωτερίκευση των συμπερασμάτων αυτού του διαλόγου και η συ-ζήτησή τους με τους άλλους, για να δια-πιστώσουμε την ισχύ τους και να τα δοκιμάσουμε στην πράξη. 

Όταν ξεκινάμε ανάποδα, από τις οδηγίες που μας έρχονται από έξω - από τις εντολές που μας δίνουν άλλοι, από τα δικά τους θέλω, τις δικές τους γνώμες, κλπ. - αποκοβόμαστε από τη μόνη δυνατότητά μας να αρθρώσουμε την αλήθεια που μας αφορά (αφού την «πάσα αλήθεια» είναι αδύνατον να την κατέχουμε, όσο κι αν δεν πρέπει να σταματήσουμε να την αναζητούμε).

Η εσώτερη προέλευση των αποφάνσεων και εκφράσεών μας, όταν αυτές πηγάζουν από τον εσωτερικό μας διάλογο, είναι κριτήριο της αλήθειας τους, αφού δίνει τα εχέγγυα ότι ξεκινούν από εμάς τους ίδιους, είναι ειλικρινείς και έχουν το χαρακτήρα της αυθεντικότητας. Γι’ αυτό, μπορούμε να τις εμπιστευόμαστε και να τις εξωτερικεύουμε, όποιες κι αν είναι αυτές, αρκεί να είναι προϊόντα του ελεύθερου διαλόγου με τον εαυτό μας.

Η «αυτολογοκρισία» μας από εξωτερικούς ελέγχους, που τους έχουμε ενσωματώσει κι έχουν διαμορφώσει μέσα μας μια σειρά από φραγμούς, εμποδίζοντας να συνομιλήσουμε ελεύθερα με τον εαυτό μας, πλήττει το μόνο μέσο που έχουμε για να προσεγγίσουμε την αλήθεια μας: την ειλικρίνεια.


Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ

Δεδομένου ότι οι εξωτερικοί έλεγχοι είναι δεδομένοι και ένα μέρος τους περνάει μέσα μας από μικρά παιδιά, η ειλικρίνεια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό λέμε «να είμαστε όσο γίνεται πιο ειλικρινείς», εννοώντας ότι απαιτείται διαρκής προσπάθεια για αυτό, που είναι πρωταρχικό αίτημα της ζωής μας, αν θέλουμε να τη ζήσουμε ως οι εαυτοί μας.

Το να είσαι ειλικρινής στην κοινωνία εμπεριέχει κάποιο κόστος, αφού η ειλικρίνεια μπορεί να σε διαφοροποιήσει από το κοινωνικά αποδεκτό και να σε οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση με διάφορα κατά συνθήκη ψεύδη. Όμως, μόνο αναλαμβάνοντας το κόστος της ειλικρίνειας, μπορείς να είσαι αληθινός και ό,τι έχεις ζήσει να είναι ουσιαστικά βιωμένο. 

Ο βιωματικός πλούτος, αυτός που γεμίζει την ύπαρξή σου με το "είναι" της,  αποτελεί το μέγιστο κέρδος της ειλικρίνειας σου, όσο κι αν αυτή μπορεί να σου κοστίσει. Στην περίπτωση που φοβάσαι να αναλάβεις το κόστος της αλήθειας σου και γίνεσαι εξωτερικός και ψεύτικος - προσποιούμενος "αλήθειες" που δεν είναι δικές σου και ενδίδοντας στην εξωτερικότητα κοινωνικών επιταγών που δεν σε εκφράζουν- μπορεί να έχεις υλικές απολαβές, αφού γίνεσαι εύκολα αποδεκτός και ανταμείβεσαι από την όποια καθεστηκυία τάξη, αλλά το τίμημα είναι ο ίδιος σου ο εαυτός.
---------------------------------
"Εξωτερικότητα" σημαίνει να επιτρέπεις έξωθεν εντολές να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην έκφρασή σου, έτσι που να αναπαράγεις πρότυπα που δεν είναι δικά σου. Η εξωτερικότητα διαφέρει ριζικά από την "εξωτερίκευση", όπου εκφράζεις το μέσα σου προς τα έξω.
----------------------------------


Η απομάκρυνσή μας από αυτό που φέρουμε μέσα μας - αυτό που μας φέρει στον κόσμο, σύμφωνα με τις γενετικές οδηγίες μας - προκαλεί ένα χάσμα ανάμεσα σε εμάς και το "είναι" μας, δημιουργώντας ένα τέτοιο κενό ζωής που οι υλικές απολαβές δεν μπορούν να γεμίσουν.
--------------------------------------------
"Κενό ζωής" με την έννοια του αβίωτου χρόνου - τις μέρες, τα χρόνια και τις εποχές που αναλώθηκαν στο ψέμα και στο τίποτε.
---------------------------------------------


Ο χρόνος της ζωής μας που δεν βιώθηκε αυθεντικά, αλλά αλλοτριώθηκε στην εξωτερικότητα, ξεπουλημένος σε άλλους, δεν επιστρέφει. Τα χρόνια που δεν ζήσαμε, δεν ξαναγυρίζουν.

Η ανάγκη της ειλικρίνειας δεν είναι μια έξωθεν ηθική επιταγή, αλλά αίτημα της ίδιας της ζωής μας και πόθο δικό μας. Είναι σύμφυτη με εμάς, αφού δεν μπορεί να μη θέλουμε να είμαστε αληθινοί, δηλαδή να υπάρχουμε εντελώς, με την έννοια της πλήρους παρουσίας μας σε αυτόν τον κόσμο, όπου αυτό που έχουμε μέσα μας εκφράζεται και συνομιλείται, αντί να μένει αβίωτο και σκοτεινό, «μαυρίζοντας» τη ψυχή μας.


ΟΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Η ψυχή, είναι η πεμπτουσία της ενότητας που μας κρατάει στη ζωή, συνθέτοντας τα συστατικά μας μέρη μας σε μια ζωντανή μονάδα. Όταν πεθαίνουμε, η ψυχή «φεύγει», η ενότητα λύεται και η μονάδα μας αποσυντίθεται.

Ως πεμπτουσία της ζωτικής μας ενότητας, η ψυχή υποφέρει από διχαστικές πρακτικές που ανοίγουν βιωματικά χάσματα στη ζωή μας, όπως συμβαίνει με την έλλειψη της ειλικρίνειας και την αποφυγή της αλήθειας μας. Τότε, τα αισθήματα που μας εκπέμπει η ψυχή είναι αισθήματα δυσφορίας. Αντίθετα, επιβραβεύει με αισθήματα ευφορίας τις ενοποιητικές πρακτικές, που μας φέρουν πιο κοντά στην αλήθεια μας και μας ταυτο-ποιούν, ολοκληρώνοντάς μας και εκ-πληρώνοντάς μας.

Με το δίπολο των αισθημάτων, της ευφορίας και της δυσφορίας, η ψυχή μάς υποδεικνύει τον τρόπο να κινηθούμε στη ζωή.

Με τη, μεν, δυσφορία μάς δείχνει να φύγουμε από εκεί που βρισκόμαστε, να αλλάξουμε στάση, να διαχωριστούμε από ό,τι μας κάνει κακό: ό,τι προκαλεί κενό στη ζωή.

Με τη, δε, ευφορία μάς δείχνει ότι βρισκόμαστε κοντά σε ό,τι μας κάνει καλό: ό,τι μας εκπληρώνει.


ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ

Οι χαρακτηρισμοί "καλό" και "κακό" δεν αποτελούν κατηγορήματα τού Είναι, αλλά ηθικά προτάγματα του ανθρώπου. Το Είναι δεν είναι καλό ή κακό. Είναι αυτό που είναι. Η σχέση του ανθρώπου με το Είναι μπορεί να χαρακτηριστεί καλή ή κακή, ανάλογα με το αν εκπληρώνει τη σύνδεσή του με Αυτό ή αν προκαλεί χάσματα. 

Ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να προκαλέσει το χάσμα (πράττοντας το κακό), αλλά το κενό που προκαλεί, γρήγορα γεμίζει με ερείπια, καθώς το Είναι δεν επιτρέπει το κενό (το μη-Είναι), αλλά το αναπληρώνει άμεσα με το θρύψαλα της καταστροφής, που το κακό προκάλεσε.

Ως ηθικά προτάγματα, το καλό και το κακό, έχουν πάρει διάφορα περιεχόμενα κατά καιρούς, ανάλογα με το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τη σχέση του με το Είναι. Στη θρησκευτική αντίληψη το καλό και το κακό λάμβαναν περιεχόμενο έξωθεν (από τους θεούς και τους διαμεσολαβητές τους), το οποίο ήταν συχνά αυθαίρετο και πολλές φορές επιβεβλημένο δια της βίας. Αντιδρώντας σε αυτήν την επιβολή, οι σημερινοί άνθρωποι αποφεύγουν τη χρήση αυτών των βασικών ηθικών προταγμάτων, αφήνοντάς τα έρμαια μιας σχετικιστικής ερμηνείας, χωρίς σαφή διαχωρισμό. Ο υποκειμενισμός της ερμηνείας τους, τα έχει κάνει θέματα γούστου και προσωπικής βλέψης, έτσι που να έχουν χάσει τα όριά τους και να μπερδεύονται μεταξύ τους.

Η υποκειμενική εκτίμηση του καλού και του κακού, όμως, τα εξασθενίζει σαν ηθικά προτάγματα. Εάν δεν ορίζουμε ποιο είναι το καλό (το δέον) και δεν προσφεύγουμε σε αυτό, χάνουμε τον άξονα των πράξεών μας. Εάν δεν αντιλαμβανόμαστε το κακό, το επιτρέπουμε να συμβαίνει.

Η αξία των ηθικών προταγμάτων ανάμεσα στους ανθρώπους βρίσκεται στην ενθάρρυνση (επιβράβευση) των πράξεων που αποτιμούν ως καλές και στην αποθάρρυνση (τιμωρία) όσων θεωρούν κακές. Έτσι, περιορίζουν το κακό και μεγεθύνουν το καλό.

Κατά κάποιο τρόπο, η ηθική πλαισιώνει την ελευθερία του ατόμου, βάζοντας του όρια (για να μην κάνει το κακό) και δίνοντάς του κατεύθυνση (για να κάνει το καλό). Πρόκειται για ένα ενδο-ανθρώπινο σύστημα πλαισίωσης των ατόμων, καθώς έχουν τη δυνατότητα του καλού και του κακού, διαθέτοντας την ελευθερία της επιλογής.

Τα ζώα δεν κάνουν καλό ή κακό. Δρουν μέσα στο σύστημα της φύσης, ελεγχόμενα απόλυτα από αυτό. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης από τη φύση και δημιουργίας μιας μετα-φύσης, φτιάχνοντας κοινωνίες, όπου ζει και ευημερεί, εκμεταλλευόμενος τη φύση, μέσω της γνώσης.  Αυτή η δυνατότητα, βέβαια, εμπεριέχει τον κίνδυνο της αυθαιρεσίας. Προκειμένου να προστατευθεί από αυτόν τον κίνδυνο, ο άνθρωπος προσπαθεί να συστηματοποιήσει τη συμπεριφορά του, μέσω των ηθικών προταγμάτων.

Τα κοινωνικά συστήματα χτίζονται, βασικά, πάνω στον ορισμό του καλού και του κακού που υιοθετεί η εκάστοτε κοινωνία. Ανάλογα με το πώς τα αντιλαμβάνονται μορφοποιούν και την αντίστοιχη διακυβέρνησή τους. Όταν τα εκλάμβαναν ως θεϊκές εντολές, δέχονταν πεφωτισμένες ηγεσίες (βασιλείς, αυτοκράτορες και πατριάρχες). Όταν, με το διαφωτισμό, αμφισβήτησαν τη βασιλική ηθική, εκδημοκράτισαν το πολίτευμα.

Η αμφισβήτηση της ίδιας της ηθικής, όμως, κάνει την κοινωνία ευάλωτη στην αυθαιρεσία των ατόμων και ειδικά αυτών που μπορούν να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα, ελέγχοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες με την ισχύ τους. Είτε αυτά είναι συνασπισμένα σε ισχυρά λόμπυ είτε απαρτίζουν φοβισμένες πλειοψηφίες στοιχισμένες πίσω από λαϊκιστές ηγέτες, ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας και αδικίας εξ αυτών είναι παρόν.

Η αδικία προκύπτει από την αλλοιωμένη εκτίμηση του καλού και του κακού, όπου το ένα μπορεί να εκληφθεί ως το άλλο, το κακό να επιβραβεύεται και το καλό να τιμωρείται. Υπάρχουν, βέβαια, τα δικαστήρια, όπου κάποιος μπορεί να προσφύγει για να δικαιωθεί, αλλά, αυτά εκδικάζουν βάσει νόμων, που ψηφίζονται από κοινοβούλια που μπορεί να ελέγχονται από ομάδες συμφερόντων, που αλλοιώνουν τον ορισμό του καλού και κακού υπέρ αυτών. Οπότε, επανερχόμαστε στο ζήτημα του επανακαθορισμού της ηθικής κατά τρόπο αντικειμενικό, που να μην μπορεί να τεθεί εύκολα υπό αμφισβήτηση , χωρίς, απ’ την άλλη, να χρειάζεται θεμελίωση σε θεϊκές εντολές.

Πάνω σε τι μπορεί να στηριχθεί, όμως, ένας αντικειμενικός επαναπροσδιορισμός της ηθικής; Ποια μπορεί να είναι η στέρεα βάση που θα μας δώσει μια βάσιμη επανεκτίμηση του τι είναι καλό και τι κακό;  Αν υπάρχει, αυτή η βάση, θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια αναντίρρητη αρχή, που να έχει χαρακτήρα της καθολικότητας και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε, ξεκινώντας από μια ταυτολογία: καλό είναι αυτό που μας κάνει καλό. Εξ αυτής προκύπτει το προφανές ότι κακό είναι αυτό που δεν μας κάνει καλό.

Πώς κρίνουμε τι μας κάνει καλό ή κακό; Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το δίπολο της ευφορίας και δυσφορίας, με το οποίο η ψυχή μας κρίνει τις καταστάσεις. Καλό είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά (ευφορία). Κακό είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε κακά (δυσφορία).
Καθώς είναι αδύνατον να νιώθουμε καλά με αυτό που μας κάνει να νιώθουμε κακά, έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό των καταστάσεων σε καλές και κακές. (Οι ενδιάμεσες καταστάσεις, όπου νιώθουμε αδιάφορα, δεν έχουν ηθικό ενδιαφέρον και δεν εμπίπτουν στο ερώτημά μας.)


Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΑ-ΝΙΩΘΕΙΣ-ΚΑΛΑ

Εφόσον αυτό που θέλουμε όλοι σε αυτή τη ζωή είναι να νιώθουμε καλά -το αντίθετο θα ήταν παράλογο- αυτό μπορεί να το κάνει βάση μιας νέας ηθικής, καθώς η καθολική του ισχύς το καθιστά αδιαμφισβήτητη αξιολογική αρχή.

Η αρχή τού να-νιώθεις-καλά  ("the feeling-good principle", όπως θα λέγαμε στα αγγλικά) είναι πάρα πολύ απλή και ευκολοδιάκριτη. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, με τον εαυτό μας, να αναγνωρίζουμε τα αισθήματά μας και να μην  ψυχαναγκαζόμαστε. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ξεκινώντας από κάτι τόσο απλό, σαν αρχή, προκύπτει στη συνέχεια το αίτημα της ειλικρίνειας. Ξεδιπλώνοντας περαιτέρω τις παραμέτρους αυτού του αιτήματος, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ηθικό σύστημα, όπου αυτό που μας εμποδίζει να είμαστε ειλικρινείς είναι κακό και αυτό που μας διευκολύνει καλό.

Ακούγεται περίεργο να ζητάς επαναθεμελίωση της ηθικής πάνω σε μια τέτοια αρχή, καθώς αυτή μοιάζει πολύ «εγωιστική». Αν μας επιτρέπεται να κάνουμε ό,τι μας αρέσει (προκειμένου να νιώσουμε καλά), τότε τι μας εμποδίζει να αρπάξουμε ή να βιάσουμε, για να πάρουμε κάτι που θέλουμε; Χωρίς εμπόδια και φραγμούς καταλύεται η έννοια του συστήματος και μια τέτοια ηθική βάση οδηγεί στο χάος. Είναι αλήθεια, όμως, αυτό; Μπορούμε να νιώσουμε ειλικρινά καλά, πατώντας επί πτωμάτων; Μας αρέσει πραγματικά κάτι τέτοιο;

Αν ναι, ας το κάνουμε. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο εύκολο, γιατί σε κάποιους άλλους δεν θα αρέσει και δεν θα μας το επιτρέψουν. Οι άλλοι, βασιζόμενοι στη δική τους αρχή να-νιώθουν-καλά, δεν θα μας αφήσουν να τους υποτάξουμε. Θα δώσουν όλο τον εαυτό τους να υπερασπιστούν αυτή την αρχή, γιατί τους αφορά άμεσα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η αδικία μπορεί να περιοριστεί, όταν τα άτομα, δρώντας επί προσωπικού, βάσει αυτής της αρχής, αντιδρούν έντονα στο κακό: αυτό που θα τους κάνει να νιώσουν άσχημα. Έτσι ορίζεται εκ των πραγμάτων μια διαχωριστική γραμμή όπου το να-νιώθεις-καλά δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος άλλου και αυτή η γραμμή άμυνας χαράσσεται από τα ίδια τα άτομα, χωρίς να την εκχωρούν σε άλλους.

Μήπως, όμως, η εγωιστική και κατά μόνας απόλαυση δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε; Μήπως, κατά βάθος, δεν νιώθουμε καλά όταν είμαστε ξεκομμένοι από τους άλλους, ζώντας σε διαρκή σύγκρουση μαζί τους; Ας είμαστε ειλικρινείς και ας προσπαθήσουμε να δούμε τι θέλουμε πίσω από όλα αυτά κυνηγάμε, παρασυρόμενοι συχνά σε πολεμικές πρακτικές. Μπορεί έτσι να διακρίνουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο πόλεμος αλλά η φιλία, γιατί αυτή μας κάνει να νιώθουμε πραγματικά καλά.

Η αρχή του να-νιώθεις-καλά δείχνει ασύμβατη με συγκρουσιακές πρακτικές, γιατί αυτές παράγουν άγχος και εμπεριέχουν κίνδυνο. Μπορεί να εξαναγκαζόμαστε σε αυτές, αλλά είναι δύσκολο να τις θέλουμε πραγματικά. Παρόλα αυτά, συμβαίνουν συνεχώς και αυτό δίνει την εντύπωση ότι τα άτομα τις επιδιώκουν. Το ερώτημα είναι αν προσβλέπουν σε αυτές για να νιώσουν καλά, επειδή τους εκπληρώνουν, προκαλώντας τους ψυχική ευφορία.
 --------------------------
Χωρίς να αποκλείσουμε την περίπτωση να αντλεί κάποιος ευχαρίστηση από το κακό και τη βία (να είναι χαιρέκακος ή πολεμοχαρής), δεν μπορούμε να κανοναρχούμε βάσει της διαστροφής του. Η ηθική σημαίνει ορισμό της κανονικότητας, χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη εξαιρέσεων. Το θέμα είναι αν τις επιβραβεύει ή τις καταδικάζει. Η ηθική δεν ορίζει την πραγματικότητα, αλλά κανονίζει όρους ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ορίζει το δέον και όχι το ον.
----------------------------

Η αρχή του να-νιώθεις-καλά, υπό κανονικές συνθήκες, αποκλείει την επιθετικότητα, καθώς αυτή παράγει χάσματα και προκαλεί δυσφορία. Οι συνθήκες, όμως, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες και να πιέζουν τα άτομα σε μια εγωιστική πρακτική για να σωθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών ώστε να διευκολύνουν τα άτομα να λειτουργούν απρόσκοπτα ως προς τη βασική τους αρχή να-νιώθουν-καλά.

Όπως βλέπουμε, η βασική αυτή αρχή μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι εύκολη στην πράξη. Χρειάζεται προσπάθεια, καθώς η πραγματικότητα πολλές φορές δυσκολεύει την πραγματοποίηση ενός τόσο απλού προτάγματος με την περιπλοκότητά της και τις δυσκολίες που προβάλλει. Είτε οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με τη σπάνη φυσικών πόρων και υλικών αγαθών, είτε με ενδοανθρώπινες διαμάχες και ανταγωνισμούς, καλούμαστε -μέσω της αρχής- να τις λύσουμε με τρόπο που να κάνουμε τη ζωή μας όσο πιο εύκολη γίνεται και όσο πιο απλή μπορούμε.

Έτσι, η απλότητα αυτής της αρχής οδηγεί στην ανάγκη απλο-ποίησης (όχι απλούστευσης) της πραγματικότητάς μας και εξ αυτής προκύπτουν μια σειρά αλλαγές και ρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και την απόλαυση της ύπαρξής μας μεγαλύτερη.

Μπορεί κάποιες θρησκείες να τάζουν μετα-θάνατον απόλαυση (ή να απειλούν με μετα-θάνατον τιμωρία) για να επιβάλουν την ηθική τους, όμως οι υποσχέσεις τους και οι απειλές τους είναι αστήρικτες, καθώς αναφέρονται στο τότε που δεν θα είμαστε εδώ. Αυτό, όμως, είναι παντελώς αδιάφορο. Εμείς συζητάμε για το πώς ζούμε στο τώρα και στο εδώ μας.  Πέραν αυτού, καθώς δεν υπάρχει τίποτε εκτός της ύπαρξης, δεν έχει νόημα να προσπαθούμε για κάτι άλλο πέρα από το να υπάρχουμε πλήρως, ζώντας όσο καλύτερα μπορούμε και απολαμβάνοντας της ζωή μας ως το τέλος.

Είναι ενδιαφέρον που τόσες κοινωνικές θεωρίες αγνόησαν αυτήν την απλή και ξεκάθαρη αρχή σαν βάση των προτάσεών τους, προκρίνοντας οτιδήποτε άλλο, εκτός από το πιο βασικό: το να-νιώθεις-καλά. Φαίνεται πως παρασύρθηκαν από τις θρησκείες και δεν απέφυγαν την εξωτερικότητά τους, καταλήγοντας, έτσι, σε περίτεχνες κατασκευές θεωρητικών συστημάτων χωρίς εσωτερική θεμελίωση. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, υποτίμησαν και τη σημασία του ατόμου, αγνοώντας την κρισιμότητα που έχει ως βασικό στοιχείο οποιασδήποτε κοινωνικής συστοιχείωσης, καθώς αυτό το στοιχειώδες "εν" αποτελεί την αρχική μονάδα, χωρίς την οποία κανένα σύνολο δεν συναθροίζεται. Πίσω από την αγνόηση της κεντρικής σημασίας του ατόμου,  κρύβεται η άγνοια για αυτό και τα βαθύτερα κίνητρά του.


Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Το άτομο είμαστε εμείς. Εγώ, που αυτή τη στιγμή μιλάω για εμάς, είμαι ένα άτομο. Ξεκινάω από εμένα, εγώ είμαι η βάση των σκέψεών μου, αφού χωρίς εμένα που σκέφτομαι, δεν θα υπήρχαν αυτές οι σκέψεις. Το σύνολο δεν μπορεί να σκεφτεί, ούτε να δράσει, ούτε να νιώσει. Το «εμείς» είναι ανυπόστατο χωρίς εμένα και εσένα που το απαρτίζουμε.

Από την άλλη, το εγώ είναι συνδεδεμένο ζωτικά με το «εμείς», τόσο γιατί το «εμείς» των δύο γονέων του το έφερε στη ζωή (καθώς ενώθηκαν σε ένα «εμείς» για να το γεννήσουν), όσο και γιατί δεν θα μπορούσε να ζήσει για πολύ αποκομμένο από το περιβάλλον του (το φυσικό και το κοινωνικό) αφού και με αυτό ένα «εμείς» απαρτίζει. Πολύ περισσότερο, δε, είναι δύσκολο για ένα άτομο να-νιώσει-καλά ξεκομμένο και μόνο.

Είναι άλλο πράγμα η μοναδικότητα του ατόμου -το εγώ ως μονάδα- και άλλο η μοναχικότητά του -το εγώ μόνο. Εδώ ακριβώς έγκειται η διαφορά με τον ατομικισμό, που σωστά εντοπίζει το άτομο σαν βάση, αλλά κάνει το λάθος να το αποσυνδέει από το σύνολο.

Ο ατομικισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αρχή του να-νιώθεις-καλά, καθώς, αν αυτή ερμηνευτεί ατομικιστικά, μπορεί να επιτρέψει στο άτομο να κινηθεί εγωιστικά, εναντίον των άλλων. Η καχυποψία ότι το άτομο θα κινηθεί επιθετικά, αν αφεθεί ελεύθερο να δράσει όπως νιώθει αυτό καλά, υποβόσκει σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, που υιοθέτησαν εξωτερικές αρχές, όπως οι θρησκείες, για να περιορίσουν τη δράση των ατόμων.

Προτού, όμως, προκαταβάλουμε το άτομο, θεωρώντας το εκ προοιμίου αντικοινωνικό, θα έπρεπε να του δώσουμε τη δυνατότητα να δράσει υπέρ εαυτού και μετά να κρίνουμε. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ως τώρα.

Τα άτομα, μέχρι τώρα στην ιστορία, έχουν αναγκαστεί να δρουν εν ονόματι μιας σειράς εξωτερικών αρχών (θρησκευτικών, εθνικών, οικογενειακών, ιδεολογικών, κλπ.) ή να αντιδρούν σε εξωτερικούς περιορισμούς (με επαναστάσεις, ανταρσίες, κλπ.), αλλά όχι να δρουν θετικά, εν ονόματι του εαυτού τους, ως πρόσωπα.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ

Ο σύγχρονος ατομικισμός δεν είναι παρά μια αντίδραση στον χρόνιο εξαναγκασμό στην εξωτερικότητα που τον οδήγησαν οι θρησκείες και οι ιδεολογίες επικαλούμενες μια ανώτερη κοινωνία πιστών σε αυτές, στην οποία το άτομο ποτέ δεν αναγνώρισε πραγματικά τον εαυτό του.

Ο μόνος τρόπος να έχουμε μια κοινωνία που να τη σεβόμαστε, είναι αυτή να αποτελεί προϊόν της ελεύθερης επιλογής των ατόμων. Ακόμη και αν αυτά αποφασίσουν μια κοινωνία διαφορετική από αυτήν που οραματίζονται κάποιοι ιδεολόγοι, θα είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην αλήθεια τους, όποια κι αν είναι.

Απ’ την άλλη, ο χρόνιος εξαναγκασμός των ατόμων στην εξωτερικότητα, μπορεί να έχει προκαλέσει ατομικές διαστροφές, που θέλουν προσοχή, αφού δεν αποκλείεται κάποιος να θεωρήσει ότι η "αρχή του να -νιώθει-καλά" τού επιτρέπει την κακοποίηση των άλλων. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται μια σταδιακή απελευθέρωση του ατόμου, αφού η πλήρης και άμεση αποδέσμευσή του από τους υφιστάμενους κοινωνικούς κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Εδώ, επανέρχεται η ανάγκη της βαθμιαίας προσέγγισης, μέσω της μεγιστοποίησης, και όχι της αυτόματης μετάβασης σε ιδανικές καταστάσεις, που πολλές ιδεολογίες, θρησκείες ή αιρέσεις υπόσχονται.

Είναι ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στην απλοποίηση, που είναι μια διαδικασία, και στην απλούστευση, που σημαίνει κατάργηση της διαδικασίας.


ΤΟ ΕΝΑ ΩΣ ΤΡΙΤΟ

Αν επιστρέψουμε στη βάση του ατόμου και το εξετάσουμε όσο γίνεται πιο απλά, στις βασικές συνιστώσες του, θα διαπιστώσουμε την ενοποιητική του φύση, καθώς η ίδια του η γέννηση είναι αποτέλεσμα συνένωσης (των γονέων του) και όχι διαχωρισμού. Το άτομο από μόνο του, χωριστά και διασπαστικά, δεν υφίσταται. Είναι προϊόν ένωσης και όχι διάσπασης.

Όσο το άτομο μεγαλώνει, μπορεί να διαφοροποιείται από τους γονείς του και το άμεσο περιβάλλον του, αλλά το κάνει για να συναντηθεί με τη σειρά του με ένα άλλο άτομο, ώστε από τη γόνιμη συνάντησή τους να γεννηθεί κάποιο νέο, τρίτο άτομο.

Η ίδια διαδικασία γέννησης του νέου ισχύει σε κάθε παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο στη βιολογική. Όπως συμβαίνει με τη βιολογική παραγωγή, το ίδιο και σε κάθε άλλο δημιουργικό τομέα, το άτομο διαφοροποιείται από τον αρχικό ενωτικό του δεσμό σε αυτόν τον τομέα, για να ενωθεί στη συνέχεια με κάτι άλλο και να παράγει μια νέα μορφή, ένα καινούργιο έργο ή μια καινούργια γνώση.
-------------------
Ο μαθητής διαφοροποιείται από το δάσκαλο, ο  τεχνίτης από τη πεπατημένη τεχνική, ο καλλιτέχνης από κατεστημένες τεχνοτροπίες, ο επιστήμονας από παραδοσιακές θεωρίες, κλπ, για να παράξουν το καινούργιο, ενωνόμενοι με διαφορετικό τρόπο με το αντικείμενό τους. 
---------------------

Έτσι, τριαδικά βαίνει το γίγνεσθαι -τουλάχιστον στον δικό μας κόσμο, όπως τον καταλαβαίνουμε γύρω μας. Καθώς το καινούργιο άτομο που γεννιέται, είναι κάτι τρίτο σε σχέση με τους δύο που το γέννησαν (ενωνόμενοι σε ζεύγος), όταν απομακρύνεται από αυτούς, μεγαλώνοντας, για να γίνει ξεχωριστή μονάδα, αισθάνεται περιττό, ως 3, δηλαδή ως περιττός αριθμός.

Η περιττότητα του ατόμου (ως 3) το οδηγεί να ενωθεί με τη σειρά του με ένα άλλο άτομο, για να νιώσει άρτιο μέσα από τη σύνθεσή του με αυτό σε ένα νέο ζεύγος (ως 2). Από το διττό του νέου ζεύγους (το νέο 2) θα γεννηθεί μετά ένα καινούργιο τρίτο (το νέο 3) και ούτω καθ’ εξής το γίγνεσθαι βαίνει αθροίζοντας περιττούς αριθμούς στο άρτιο.


Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ

Κάθε τι τρίτο συνιστά από μόνο του ένα πλεόνασμα, αφού η ύπαρξή του δεν ισούται με το άθροισμα των δύο γεννητόρων του, οι οποίοι δεν παραχωρούν ολοκληρωτικά τη θέση τους σε αυτό, ούτε αυτοκαταργούνται με τη γέννησή του, αλλά η παρουσία του προστίθεται στον κόσμο.

Κάθε τι που υπάρχει, άλλωστε, στον κόσμο, καταφέρνοντας να είναι αυτό το ξεχωριστό «κάτι» και όχι το αδιάφορο τίποτε, αποτελεί ένα καθαρό υπαρξιακό πλεόνασμα απέναντι στο μηδέν της ανυπαρξίας,

Καθώς το σύμπαν αποτελεί το σύνολο του πλεονάσματος τού Είναι έναντι του Μη-Είναι, εμείς δεν είμαστε παρά μορφές αυτού του πλεονάσματος. Δεν είναι δικό μας και δεν μας ανήκει, για να το παρακρατήσουμε. Αφού δεν είναι δικό μας, αλλά ανήκει στο γενικό πλεόνασμα το κόσμου, καλούμαστε να το διαθέσουμε σε αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες του γίγνεσθαί του, που μας γέννησαν.

Εφόσον το άτομο διαθέσει το πλεόνασμά του για να ενωθεί γόνιμα με ένα άλλο και γεννηθεί από την ένωσή τους κάτι τρίτο, συμμετέχει ακέραια στο γίγνεσθαι και ολοκληρώνεται εν Αυτώ.
---------------------------
Η ένωση και η γέννηση δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε βιολογικές ενώσεις και γέννες παιδιών. Μπορούν να αφορούν κι άλλα πεδία διάθεσης του πλεονάσματος, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά, κλπ, όπου το άτομο ενώνεται με άλλους ανθρώπους και άλλα αντικείμενα, για να γεννηθούν νέες μορφές, καταστάσεις, ιδέες, κλπ.
----------------------------

Η διάθεση του πλεονάσματος σε γόνιμες συναντήσεις κινητοποιεί ευφορικά το άτομο στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσής του. Η μη-διάθεση του πλεονάσματος, απ’ την άλλη, προκαλεί την α-διαθεσία της ψυχής (της ενωτικής και ζωτικής πνοής του Είναι), αφού το άτομο, περιττό και ξεκομμένο, δυσφορεί με την αποξένωσή του από το γίγνεσθαι.

  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο κι αν το άτομο έχει την ανάγκη της ξεχωριστής, διακριτής παρουσίας του για να νιώσει ότι υπάρχει ως διακεκριμένη μονάδα, άλλο τόσο έχει την ανάγκη να ενωθεί. 

Η διαφοροποίηση των ατόμων συμβάλλει στην εξέλιξη των μορφών του γίγνεσθαι, καθώς το άτομο δεν επαναλαμβάνει τα πρότυπα των γονέων του (ή των δασκάλων του), αλλά διαμορφώνει τα δικά του. Έχοντας τις δικές του προτιμήσεις κινείται στη συνέχεια για να βρει το ταίρι του (ή κάτι άλλο, ανάλογό του). Εφόσον συνευρεθεί με αυτό το κάτι άλλο (άτομο, κατάσταση ή πεδίο), που είναι εξίσου διαφοροποιημένο, μπορεί να παραχθεί από την ένωσή τους μια εντελώς καινούργια μορφή (ατόμου, κατάστασης ή έργου).

Όσο κι αν το άτομο πρέπει να διαχωριστεί, για να εξελιχθεί (σύμφωνα με το γίγνεσθαί του), άλλο τόσο καλείται να ενωθεί στη συνέχεια (για τους ίδιους εξελικτικούς λόγους), και όχι να παραμείνει διαχωρισμένο. Αλλιώς μένει στείρο και τίποτε νέο δεν προκύπτει.  Απώτερος στόχος του ατόμου δεν είναι ο διαχωρισμός, αλλά η συνένωση.

Ο διαχωρισμός δεν παράγει κάτι. Μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση της μονάδας ως ξεχωριστής οντότητας, αλλά αν δεν ακολουθήσει η συνένωσή της με μια άλλη μονάδα, δεν πρόκειται να παραχθεί τίποτε από αυτήν και, έτσι, θα εκπέσει σε στείρα μοναξιά.

Ο άνθρωπος, που έχει συνείδηση της θνητότητάς του, αντιλαμβάνεται την περατότητα (και περιττότητα) της ύπαρξής του, ως μονάδας πεπερασμένης, και αναζητεί την αθανασία του στην παραγωγή μορφών που προέρχονται από αυτόν και μπορούν να του δώσουν την αίσθηση της συνέχειάς του, ακόμη και μετά θάνατον.


ΜΟΡΦΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Οι μορφές που μπορεί να παραχθούν από τη διάθεση του πλεονάσματος του ατόμου σε γόνιμες συναντήσεις, μορφοποιούν έξω από αυτό (εξωτερικεύουν) εκείνο που φέρει μέσα του κι έτσι το άτομο αναγνωρίζει τη συνέχειά του σε κάτι άλλο από το ίδιο. Για να μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε κάτι άλλο από αυτό, πρέπει η μορφή που θα παραχθεί να είναι προϊόν της ειλικρινής σχέσης με το μέσα του, να εκφράζει κάτι από την εσωτερική του συνομιλία.

Οι παρεμβολές άλλων σκοπιμοτήτων ή εξωτερικών εντολών, που διαστρεβλώνουν την καθαρή έκφραση αυτού που έχουμε μέσα μας, προκαλούν την παραγωγή νόθων μορφών, που δεν μας αντιπροσωπεύουν καθαρά και αλλοιώνουν τη σχέση μας με τον κόσμο.

Εδώ επανέρχεται το ζήτημα της απλοποίησης, με την έννοια της αμεσότητας της έκφρασής μας, έτσι ώστε να έχουμε παραγωγή καθαρών μορφών, που να μας αντιπροσωπεύουν ακέραια και να μας συνέχουν ταυτο-ποιητικά με τον κόσμο.

Η καθαρότητα των παραγομένων μορφών είναι σημαντική στη μορφο-ποιητική αλληλουχία του ανθρώπου με το περιβάλλον του, όπου αυτός μετασχηματίζει αυτά που δέχεται από το περιβάλλον του σε εκείνα που είναι εντεταλμένος, μέσα από τις γενετικές του οδηγίες, να διαμορφώσει.

Εφόσον η αλληλουχία του ανθρώπου με το περιβάλλον του διεκπεραιώνεται απρόσκοπτα (χωρίς την παρεμβολή εξωτερικών εντολών και αλλότριων σκοπιμοτήτων), τότε ο άνθρωπος διεκπεραιώνει ακέραια το ρόλο του στο γίγνεσθαι και επιστρέφει στη φύση ό,τι πήρε από αυτή. Βέβαια ο άνθρωπος δεν επιστρέφει ακριβώς το ίδιο που πήρε από τη φύση, αλλά μετασχηματισμένο. 

Ο μετασχηματισμός είναι βασική ιδιότητα του ανθρώπινου γίγνεσθαι και εφόσον πραγματοποιείται σύμφωνα τους μορφο-ποιητικούς κανόνες του, τότε εκπληρώνει τους όρους της ύπαρξής του μες στη φύση.


Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Με την επιστροφή του ανθρώπινου πλεονάσματος στη φύση, μετασχηματισμένου -μέσω της μορφοποιητικής διάθεσής του-, ο άνθρωπος δεν αισθάνεται περιττός, ούτε χωρισμένος από τη φύση. Νιώθει καλά, καθώς εντάσσεται πλήρως στην κυκλο-φορία του γενικότερου πλεονάσματος της φύσης, το οποίο κινείται με μια θαυμαστή «κυκλικότητα» στο γήινο οικοσύστημα.

Η πλήρης συμμετοχή μας στη γενικότερη κυκλο-φορία του φυσικού πλεονάσματος, μάς θέτει στην τροχιά του κύκλου και της ολοκλήρωσης: μας εφάπτει με το όλον, (που ο κύκλος σαν σχήμα συμβολίζει).

Το όραμα της επιστροφής στην κυκλικότητα της φύσης και της ολοκλήρωσής μας εντός αυτής δεν είναι, βέβαια, καινούργιο στον άνθρωπο και το έχει αφηγηθεί με διάφορους τρόπους.

Είναι δύσκολο να αποδοθεί αυτό το όραμα πειστικά, στις μέρες μας, με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει τη σύγχρονη εμπειρία και να αποδίδει την ανθρώπινη δυναμική. Θα πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη τη ταυτόχρονη τάση του ανθρώπου να εξελιχθεί διαφοροποιούμενος από το περιβάλλον του και συνάμα να παραμείνει ενταγμένος σε αυτό.

Κάποιοι «αφηγητές» προκρίνουν τη μια πλευρά και κάποιοι την άλλη, απλουστεύοντας τη συνθετότητα του ανθρώπου. Αποτυγχάνουν, κατά συνέπεια, να αποδώσουν το μέτρο της δυναμικής ισορροπίας που καλείται να ακολουθήσει ο άνθρωπος για την εξέλιξή του εν τω γίγνεσθαι.


Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Το μέτρο της δυναμικής ισορροπίας την οποία επιτάσσει το γίγνεσθαι του ανθρώπου, με το να τον ωθεί στη διαφοροποίηση και να τον οδηγεί κατόπιν στην επανένωσή του,  δεν επιτρέπει απλουστεύσεις, ούτε κοινοτικού τύπου ούτε ατομικιστικού.

Στα κοινοτικού τύπου αφηγήματα (σοσιαλιστικά και άλλα «χριστιανικά») προκρίνεται το ενωτικό στοιχείο.

Στα ατομικιστικού τύπου αφηγήματα (καπιταλιστικά και άλλα «δαρβινιστικά»)  προκρίνεται το διαφοροποιητικό.
-------------------------------------------
Το σοσιαλιστικό όραμα του κόσμου είναι εξέλιξη της χριστιανικής ομαδοποίησης, όπου όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι, σε μια κοινότητα ίσων ατόμων, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, θα έχουμε έναν παραδείσιο κόσμο.
Ο καπιταλισμός, από την άλλη, βασίζεται στη «δαρβινιστική» δικαιολόγηση της ανταγωνιστικότητας, ως εξελικτικής αναγκαιότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένας κόσμος άνισος και ανισόρροπος, καθώς τα άτομα ωθούνται στη διαφοροποίηση και επιμένουν σε αυτήν, για να ξε-χωρίσουν από το σύνολο. Επιδεικνύουν τη διαφορά τους με ό,τι πιο εμφανές, όπως τον υλικό πλούτο, εξαντλώντας έτσι τα φυσικά αποθέματα.
--------------------------------------------

Η εξελικτική δυναμική μπορεί να εμπεριέχει έντονες διαφοροποιήσεις, ακόμη και συγκρούσεις, οι οποίες όμως ισορροπούν από την ανάγκη μας να ολοκληρωθούμε, εντασσόμενοι πλήρως στην κυκλο-φορία της φύσης κι επιστρέφοντας σε αυτήν μετασχηματισμένο ό,τι έχουμε εισπράξει από αυτήν.  Η δυναμική της επιστροφής (και της επανένωσης) συγκρατεί την ανάγκη διαφοροποίησης (και του διαχωρισμού), κρατώντας τις αντιθέσεις σε λογικά πλαίσια: σε πλαίσια που μπορεί να λειτουργήσει η λογική του ανθρώπου και να λύσει τις αντιθέσεις, χωρίς βία.


Η ΒΙΑΣΥΝΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Η βία, από ένα σημείο και μετά, αποδείχτηκε ασύμφορη για τον άνθρωπο, που έχει αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό (ειδικά μετά τους πολέμους του 20ου αιώνα), τη ματαιότητα  και το ασύμφορο του όποιου κέρδους σε σχέση με το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καταστροφή και πόνο.

Μόνον όσοι δεν έχουν διδαχθεί από την ιστορία επιμένουν στη χρήση της βίας, όπως, επίσης, και όσοι δεν έχουν κανένα χρονικό ορίζοντα στη σκέψη τους και καμία προοπτική στις πράξεις τους.

Η βασική αιτία της βίας είναι η εκτός χρόνου ετσιθελική απαίτηση των βια-στών να αποσπάσουν επιτόπου τη συγκατάθεση του άλλου στη δική τους εγωιστική «ολοκλήρωση», με την αναγκαστική συμμετοχή του σε αυτήν.

Η βια-σύνη τους να ολοκληρωθούν τούς κάνει ολοκληρωτικούς, ενώ, η κατάργηση του χρόνου, οδηγεί στην κατάργηση του άλλου, στον οποίο επιτίθενται για να του αποσπάσουν ό,τι τους λείπει, αντί να προσπαθήσουν για αυτό και, πιθανόν, να έχουν τη συγκατάθεσή του.

Εδώ η βία και η βια-σύνη συνωνυμούν και συνεργούν στην κατάλυση του μέτρου του χρόνου και της δυναμικής ισορροπίας του ανθρώπινου γίγνεσθαι, παραβιάζοντας τους ρυθμούς του συμπαντικού γίγνεσθαι.

Ο ρυθμός και το μέτρο που επιβάλλουν οι κανόνες του γίγνεσθαι δεν βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του ανθρώπου να τους κάνει ό,τι θέλει. Η παραβίασή τους έχει επιπτώσεις, που κάθε λογικός άνθρωπος δεν αργεί να αντιληφθεί. Μπορεί το ανθρώπινο ον να έχει προικισθεί με εξαιρετικές ικανότητες και ελευθερία επιλογών, που του δίνουν δύναμη και δυνατότητα παράβασης των κανόνων, όμως, διαθέτει ταυτόχρονα νου και λογικό, που του υποδεικνύουν το μέτρο των πράξεών του.


Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η σύνθεση της βούλησης και της λογικής από τη ψυχή (ως πνεύμα ενότητας, που  συντονίζει τα επιμέρους συστατικά του ανθρώπου στον παλμό της ζωής, δίνοντάς του ρυθμό με τον τόνο της), είναι αυτή που μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο στην τροχιά της ολοκλήρωσής του, αποτρέποντάς τον από ό,τι τον εκτροχιάζει.
------------------
Γι αυτό είναι σημαντική η αρχή του να-νιώθεις-καλά, γιατί έτσι δίνεις πρώτο λόγο στη ψυχή.
------------------

Αρκεί η ψυχή να εισακούεται, η βούληση να είναι ελεύθερη και η λογική να λειτουργεί απερίσπαστα, για να βρίσκονται εκείνες οι δημιουργικές συνθέσεις ανάμεσά τους που θα μας κάνουν να νιώθουμε καλά, χωρίς να κάνουμε κακό.


Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ

Η βούληση είναι η ζωτική δύναμη του ατόμου, η ενέργεια που παράγεται από το βιοχημικό «εργαστήριο» του οργανισμού του και η οποία το κινεί προς γόνιμες συναντήσεις με το περίσσευμά της ενέργειάς του: αυτό που περισσεύει από την αυτοσυντήρησή του.

Το περίσσευμα της βούλησης παίρνει τη μορφή των επιθυμιών.

Οι επιθυμίες μορφοποιούν το ενεργειακό πλεόνασμα του ατόμου, δείχνοντάς του με τις μορφές που παίρνουν, την κατεύθυνση προς την οποίαν να διαθέσει το πλεόνασμά του για να συναντήσει αυτό που θέλει και να παράγει, μέσω της συνάντησης, αυτό που τον εκφράζει. Οι επιθυμίες δείχνουν στο άτομο ποιο δρόμο να ακολουθήσει για την προσωπική του εκπλήρωση -την ολοκλήρωσή του ως πρόσωπο-, αρκεί να είναι πηγαίες και ακολουθήσει τη σειρά με την οποία διαδέχονται η μία την άλλη.

Η ακολουθία των επιθυμιών υπακούει σε κάποιο σχέδιο, το οποίο δεν είναι δικό μας, αλλά μας έχει δοθεί γενετικά, όπως μας έχει η δοθεί και η νόηση να το συλλάβουμε, αντιλαμβανόμενοι την αλληλουχία των επιθυμιών μας, ώστε να ακολουθήσουμε την παραγωγικότερη σειρά τους, αυτή που θα μας φέρει πιο κοντά στην ολοκλήρωση. Αρκεί, γι’ αυτό, να προκρίνουμε κάθε φορά αυτήν που μας αφορά περισσότερο και θέλουμε πιο πολύ από όλες.

Ακολουθώντας τη μέγιστη των επιθυμιών μας, μεγιστοποιούμαστε σύμφωνα με την εξελικτική ακολουθία που μας έχει εμφυσήσει το γίγνεσθαι, για να ολοκληρωθούμε εν Αυτώ.

Η μεγιστο-ποιητική εξελικτική του ανθρώπου τον οδηγεί διαρκώς στην εξερεύνηση των ορίων του, καθώς αυτός αναζητεί την ολοκλήρωση του προ-ορισμού του. Εφόσον τα όρια του ανθρώπου, ως έλλογου και πνευματικού όντος (πέραν του σωματικού) ξεπερνούν αυτά του άμεσου φυσικού του περιβάλλοντος (και της σωματικής συνάρτησής του), αναζητώντας την πλήρη εννόηση του κόσμου και τη πνευματική του ολοκλήρωση (όχι μόνο τη σαρκική), ανάλογα και οι επιθυμίες του κλιμακώνονται από τις εντελώς στοιχειώδεις, μέχρι τις πλέον αφηρημένες, φτάνοντας να γίνουν μια ευχή, κοινή σε κάθε άνθρωπο: την ευχή της ταύτισής του με το Όλον.

Ο χαρακτηρισμός των επιθυμιών από διάφορους «ηθικολόγους» ως κατώτερων βουλητικών μορφών, που ασχολούνται μόνο με ικανοποιήσεις του εγώ, αρνούμενες να συνεργαστούν σε συλλογικά οράματα, συνάδει με την καχυποψία τους έναντι του ατόμου. Εξορίζοντας την ατομική επιθυμία από τη συλλογική δράση, στερούν από το συλλογικό την ελευθερία, αφού αποκλείουν από το άτομο τη δυνατότητα να επιλέξει τη συλλογικότητα ελεύθερα, επειδή απλά τη θέλει, κινούμενο αυτοβούλως (από εσωτερική διάθεση) και όχι επειδή πρέπει (υπακούοντας σε εξωτερικές εντολές).

Το "πρέπει" χωρίς το "θέλω" δεν μπορεί να οδηγήσει σε γόνιμες ενώσεις, το "εμείς" χωρίς το "εγώ" δεν παράγει εξελικτικές μορφές που να μας προάγουν εν τω γίγνεσθαι.
Μόνο οι συνθέσεις που διαμορφώνονται ελεύθερα, που ευφορούνται από τη ψυχή μας και μας αφορούν προσωπικά (όσους συμμετέχουμε σε αυτές), είναι οργανικές συνθέσεις και μπορούν να γεννήσουν κάτι ζωτικό για εμάς.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

Οι οργανικές συνθέσεις και τα γεννήματά τους είναι αυτά που συνέχουν τα άτομα με το όλον, δίνοντάς τους την αίσθηση της συνέχειας, ακόμη και μετά τον θάνατό τους. Αυτό θέλει περισσότερο το άτομο, επί της ουσίας.

Η ουσιαστική έφεση των ατόμων προς τη σύνθεση διαφεύγει από πολλούς που δρουν σήμερα σε καίριους τομείς της κοινωνίας -όπως, του πολιτισμού και της πολιτικής-, οι οποίοι αρέσκονται στην «αποδόμηση» της υπάρχουσας κοινωνικής συνθήκης, χωρίς να δίνουν προοπτική σύνθεσης μιας άλλης. Αυτή η αναλυτική εμμονή τους εμπνέεται από παρελθόντα κινήματα κοινωνικής κριτικής, πρωτοποριακά για την εποχή τους, αλλά ξεπερασμένα πλέον. Παρόλο που είναι ξεπερασμένα, εκ των πραγμάτων, συνεχίζουν να θεωρούνται πρωτοποριακοί όσοι επιμένουν να δείχνουν τα κακά της κοινωνίας, αφήνοντας, προφανώς, τα καλά για τον απλοϊκό θετικισμό της μαζικής κουλτούρας (όπως του Χόλυγουντ). Έτσι, ο «απλός κόσμος» γίνεται έρμαιο του ευτελούς, αφού οι «πρωτοπόροι» αδυνατούν να αντιληφθούν τη στοιχειώδη ανάγκη σύνθεσης που αναζητούν τα άτομα.

Η καθ έξην αρνητικότητα αυτής της «πρωτοπορίας» κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις της, θεωρητικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές, όπου αυτό που προβάλλεται είναι κατ εξοχήν η επώδυνη πλευρά του κόσμου, σε σημείο μαζοχισμού.
------------------------------
Αυτό εξηγεί γιατί η λεγόμενη «αριστερά» -ένας πάλαι ποτέ προοδευτικός χώρος- δείχνει, πλέον, εκτός τόπου και χρόνου, παγιδευμένη σε εμμονές του παρελθόντος έτσι που να καταντά συντηρητική. Εγκλωβισμένη στον καταγγελτικό λόγο, η «αριστερά» αδυνατεί να συλλάβει τη σύγχρονη πραγματικότητα, αφήνοντας τη «δεξιά» να διατείνεται ότι κατέχει τη μόνη πραγματιστική πολιτική (την οποία ακολουθούν και οι «αριστεροί», όταν καλούνται να κυβερνήσουν).


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Τα κοινωνικά κινήματα που φιλοδοξούν να παίξουν πραγματικά μετασχηματιστικό ρόλο, θα έπρεπε να ξεκινούν πρώτα από τα ίδια τα άτομα που τα απαρτίζουν και από τη δική τους ανάγκη για προσωπική αλλαγή. Μόνο βασισμένη πάνω στην ατομική επιθυμία είναι βάσιμη η επιθυμία αλλαγής του κόσμου. 

Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, μέσα από τη δική μου επιθυμία να ζήσω όπως μ αρέσει, ώστε να νιώθω καλά. Η αρχή τού να-νιώθω-καλά με ωθεί να καταπιαστώ με ζητήματα γενικότερα, καθώς εξαρτώμαι από το περιβάλλον και τις γενικότερες συνθήκες.

Η επιθυμία να ζήσω καλά, αργά ή γρήγορα, με ωθεί να ασχοληθώ με το γενικό, από το οποίο εξαρτώμαι ολοένα και πιο πολύ, καθώς η αλληλουχία των ατομικών μου επιθυμιών κλιμακώνεται, τείνοντας να γίνει η μια ευχή, που αφορά όλους.

Από τη στιγμή που μια επιθυμία εκφραστεί και εξωτερικευτεί η πραγματοποίησή της εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα έχει. Όσο οι επιθυμίες μας προχωρούν, τόσο βάζουν ανώτερους στόχους, μέχρι που φτάνουν να αναμετρηθούν με κοινωνικές δομές, οι αντιστάσεις των οποίων εμποδίζουν πεισματικά την περαιτέρω κλιμάκωσή τους.
------------------------------------------------
Οι αντιστάσεις του γύρω μας κόσμου, είτε του φυσικού περιβάλλοντός μας, είτε του ανθρώπινου, είναι δεδομένες. Ξεκινούν από την εγγενή αντίσταση της ύλης στον μετασχηματισμό της. Εφόσον, η προσέγγιση του γύρω μας κόσμου είναι ειλικρινής και σύμφωνη με τις φυσικές τάσεις μας -όπως εκφράζονται μέσα από τις επιθυμίες μας- τότε, οι αντιστάσεις του κάμπτονται με το χρόνο και τη συστηματική προσπάθεια της μορφοποιητικής δυναμικής μας. Αρκεί, βέβαια, αυτό που ζητείται  από το περιβάλλον μας να εμπίπτει στις δυνατότητές του, να είναι ανάλογό του και όχι δυσανάλογο.
-------------------------------------------------

Επαφίεται στη δική μας πρωτοβουλία και ατομική προσπάθεια η κάμψη των εξωτερικών αντιστάσεων και η διαμόρφωση του γύρω μας κόσμου σε γόνιμο περιβάλλον, πρόσφορο στη μορφο-ποιητική μας δυναμική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά, χωρίς τον σταδιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας σε κοινότητες που να ενθαρρύνουν την ειλικρινή έκφραση των ατομικών επιθυμιών μας (αντί να την αποθαρρύνουν, καλλιεργώντας το φόβο και τη δειλία στα άτομα).

Η πρωτοβουλία της δράσης ανήκει στον καθένα προσωπικά και δεν εκχωρείται, ούτε μεταβιβάζεται. Αν εγώ δεν κάνω τίποτε, περιμένοντας από τους άλλους να κάνουν, τότε τίποτε δεν θα συμβεί που να με αντιπροσωπεύει.

Μόνο η δράση «επί προσωπικού» είναι βάσιμη. Πάνω σε αυτή μπορούν να χτιστούν οι αντιπροσωπευτικές συλλογικότητες που χρειάζονται για το μετασχηματισμό των κοινωνιών μας.

-------------------------------------------
Οι κοινωνικές δομές απαρτίζονται από πολλούς και μόνο από πολλούς μπορούν να αλλάξουν. Το άτομο είναι ανίσχυρο από μόνο του να επιφέρει αλλαγές σε ευρύτερες συνθήκες, από τις οποίες εξαρτάται το γενικό καλό, όπως και το δικό του. Έτσι, το ατομικό συναντά μαθηματικά το συλλογικό, καθώς το άτομο κινείται μεγιστο-ποιητικά.
-------------------------------------------

Η φυσιολογική κίνηση του ατόμου από μέσα προς τα έξω, από το εγώ στο εμείς, από το ατομικό στο συλλογικό αναστέλλεται από τον φόβο, όταν το κοινωνικό περιβάλλον δείχνει εχθρικό σε ατομικές πρωτοβουλίες που αμφισβητούν την κατεστημένη τάξη του.

Ο μόνος τρόπος να ξεπεραστεί ο περιβάλλον φόβος και να υπερνικηθεί η κοινωνική αδράνεια είναι η αυτοκινούμενη γενναιότητα του ατόμου, που πηγάζει από το πλεόνασμά του.

Το ενεργειακό πλεόνασμα που διαθέτει κάθε άτομο, μπορεί να ενεργοποιήσει το κοινωνικό γίγνεσθαι, αρκεί το άτομο να μη φοβηθεί και να το διαθέσει γενναία, τολμώντας την ειλικρινή έκφρασή του, παρά τον όποιο κίνδυνο. Αυτή ακριβώς η ε-αυτο-κίνηση είναι ο σπινθήρας που ενεργοποιεί την κοινωνική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, οι συμμαχίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στα άτομα και οι συλλογικότητες που αναπτύσσονται, κρίνουν το αποτέλεσμα.


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπως η σημερινή, που μας κάνει όλους αλληλένδετους, υπάρχει η ανάγκη για μια νέα συλλογικότητα, που να μας περιλαμβάνει όλους, πέρα από εθνικά και γεωγραφικά σύνορα. Αυτή η νέα συλλογικότητα, για να είναι βάσιμη και ουσιαστική, δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στη βασική κοινωνική μονάδα, το άτομο, και να συνταχθεί πάνω σε κάποιες απλές, ουσιώδεις και γενικές αρχές, που να περιλαμβάνουν τους πάντες και να τους αφορούν όλους προσωπικά.

Τη στιγμή που τα πράγματα φαίνεται να γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, αναδεικνύεται η εξαιρετική σημασία του απλού και της απλο-ποίησης που χρειάζεται η διαμόρφωση των νέων συνθέσεων που απαιτούν οι καταστάσεις.

Εφόσον βάλουμε το άτομο στο κέντρο της προβληματικής μας, επανατοποθετώντας το στα βασικά του και ουσιώδη ζητούμενα, προκύπτουν οι στόχοι και οι άξονες της πολιτικής πρότασης που απαιτείται.

Αυτή η πρόταση μπορεί, πολύ απλά, να στηριχθεί σε δύο βασικές δέσμες μέτρων, που η μια να αφορά τα μέτρα ενθάρρυνσης της ειλικρινούς έκφρασης του ατόμου -θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη- και η άλλη τα μέτρα περιορισμού του φόβου και των μηχανισμών που τον καλλιεργούν.

Εξειδικεύοντας τη γενικότητα αυτής της πολιτικής πρότασης, μπορούμε να διαπραγματευθούμε επιμέρους θέματα σε μια νέα βάση.  

--------------------------------------------
Το θέμα της ισότητας, για παράδειγμα (κεντρικό θέμα της «αριστεράς») παίζει ρόλο στην ενθάρρυνση του ατόμου (ίσες ευκαιρίες), ενώ, αντίθετα, η ανισότητα μπορεί να το αποθαρρύνει. Στα μέτρα περιορισμού του φόβου, λοιπόν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα περιορισμού την ανισότητας.

Από την άλλη, το θέμα της ελευθερίας (κεντρικό θέμα της φιλελεύθερης «δεξιάς»), ιδωμένο ως ειλικρινή έκφραση θα πρέπει να πριμοδοτείται, ενώ, ως ανεξέλεγκτη επιθετικότητα θα πρέπει να περιορίζεται.

Η συντηρητική «δεξιά», επίσης, που βασίζεται στο φόβο, για να υπερασπιστεί τα παραδοσιακά οχυρά της, θα αναγκαστεί να παραδώσει τα κλειδιά τους, όταν ο φόβος μειωθεί.

Επιπλέον, η διεύρυνση και η εμβάθυνση της δημοκρατίας, με την ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή του -ενθαρρυμένου- ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι, μπορεί να εντάξει στη δυναμική της τα περιθωριακά στοιχεία που κινούνται στις παρυφές της άκρας δεξιάς ή αριστεράς, (χωρίς να αγνοεί, όμως, τον κίνδυνό τους).

Όσον αφορά το οικολογικό κίνημα, μπορεί να εμπλουτιστεί, έτσι, με ένα κεντρικό πολιτικό στοιχείο, αυτό του ατόμου/πολίτη, που του έλειπε, εμποδίζοντάς το να παίξει κεντρικό πολιτικό ρόλο και περιορίζοντάς το σε θέματα σχέσεων με το φυσικό περιβάλλον.
-------------------------------------

Η γενικότητα, λοιπόν, μιας τέτοιας της πρότασης, όσο απλή και αν είναι, μπορεί να διαπραγματευτεί μια σειρά ζητημάτων του σύγχρονου ανθρώπου και να τα λύσει σε μια νέα, αποτελεσματικότερη βάση, ακριβώς επειδή είναι απλή.


----------------------------------------
Υ.Γ. ΟΙ παγκόσμιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον αιώνα - κλιματική αλλαγή, υπερπληθυσμός, μεταναστεύσεις, τρομοκρατία, κλπ - έχουν τέτοιο μέγεθος που πιθανόν να ακούγονται «ψιλά γράμματα» αυτά που γράφονται εδώ. Δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πισωγύρισμα της ιστορίας σε καταστάσεις που το άτομο θα αναγκαστεί να ομαδοποιηθεί, για να επιβιώσει. Αυτό δεν καθιστά άκυρο το αίτημα της ατομικής εκπλήρωσης, όπως παρουσιάζεται εδώ, όσο πιο απλά γίνεται. Μπορεί να φαίνεται άκαιρο σε τέτοιες συνθήκες, αλλά δεν είναι άκυρο. Είναι πάντα ενεργό κι έτοιμο να ενεργοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σαν σπόρος που θα φυτρώσει την άνοιξη. Αρκεί η «άνοιξη» να έρθει και να μη βυθιστεί η ανθρωπότητα κάτω από τα απόνερα της ανισόρροπης ανάπτυξής της.